Europadagen

I dag firas Europadagen, EU:s ”födelsedag”.

EU-flaggor på rad

Den 9 maj 1950 lade den franske utrikesministern Robert Schuman fram ett förslag om att skapa ett europeiskt samarbete om råvarorna kol och stål, som då var viktiga för rustningsindustrin. Syftet var att förhindra ett nytt krig, åtminstone mellan europeiska stater. Kol- och stålgemenskapen hette från början det som så småningom först blev EG (Europeiska gemenskaperna) och 1993 EU (Europeiska unionen), som nu omfattar 27 stater. Totalt finns i Europa 42 självständiga stater.

Språkligt om Europa

Hur länge Europa använts som benämning på vår världsdel är svårt att säga. Men i svenskan är de äldsta beläggen på europé och europeisk från 1600-talet. I den grekiska mytologin berättas om en prinsessa, Europe, som rövades bort av Zeus förvandlad till tjur. Senare kom Europa att stå för Grekland. Det är oklart om namnet ytterst kommer från grekiskan eller från något semitiskt språk. Såväl namnet som bildningar till namnet ska uttalas med diftong /eu/ eller med /ev/ och inte bara med /e/.