Projektet Webbplats för teckenspråkiga ungdomar i Norden

Projektet TegnTube ska ta fram en webbplats som beskriver de nordiska teckenspråken och dess betydelse för barn och ungdomar. Språkrådet är en av samarbetspartnerna.

Projektet genomförs av Nordiska teckenspråksnätverket i samarbete med Dövas Nordiska Råd och Dövas Nordiska Ungdomsråd. Projektet finansieras med medel från Nordiska teckenspråksnätverket och Nordplus.

Syftet med projektet

Målet med webbplatsen är att teckenspråkiga barn och unga i Norden ska berätta vilken roll teckenspråket har för dem. Berättelserna spelas in på video och läggs ut på Youtube, som länkas till webbplatsen. Filmerna ska tjäna som inspiration för de barn och unga som inte kommer i kontakt med teckenspråk i tidig ålder. I en del nordiska länder är teckenspråken hotade. En förklaring är att färre döva och hörselskadade barn och unga kommer i kontakt med teckenspråket.

På webbplatsen kommer det att finnas faktainformation om respektive teckenspråk i Norden, vad som skiljer språken åt men också vad som är gemensamt och språkens historia.

De barn och unga som deltar i projektet förväntas fungera som språkliga ambassadörer för barn och unga i respektive nordiskt land.

Workshop

Deltagande ungdomar kommer att delta i workshop där de får lite kunskaper om de nordiska teckenspråken som de kan använda i sin roll som språkliga ambassadörer. Föreläsningarna ordnas av Nordiska teckenspråksnätverket. I samband med workshopen sker videoinspelning av ungdomarnas berättelser.

Workshopen arrangeras i samarbete med Dövas Nordiska Ungdomsråd, som hjälper till att rekrytera de barn och unga som ska delta i projektet.

Projektfakta

Projektägare
Dansk Sprognævn

Projektledare
Mette Bjørnholdt Bertelsen, Dansk Sprognævn

Projektdeltagare

  • Tommy Lyxell, Språkrådet i Sverige
  • Sonja Myhre Holten, Språkrådet i Norge
  • Janne Boye Niemelä, Dansk Sprognævn
  • Leena Savolainen, Finlands Dövas Förbund
  • Annika Aalto, Finlands Dövas Förbund
  • Heddis Eiriksdottir, Félag Heyrnarlausra

Bidragsgivare
Nordiska teckenspråksnätverket och Nordplus.

Varaktighet
Hösten 2020 – våren 2022

Resultat/kunskapsförmedling
Producera en webbplats med berättelser från barn och unga i Norden samt sprida kunskaper om de nordiska teckenspråken.