Projektet Tenstas ortnamn

Isof och Tensta hembygdsförening arbetar under 2022 med ett pilotprojekt om ortnamnen i Tensta socken, Uppland. Projektet testar en form av medborgarforskning och fokuserar på att förbättra det arkivmaterial som finns för området.

Äldre karta

Storskifteskarta från år 1766. Bild från Lantmäteriets historiska kartor.

Arkivmaterialet som används i projektet är uppteckningar från Stina Holmström år 1935 och från Birgitta Sandelin år 1953. Det digitalt tillgängliga arkivmaterialet kommer att bearbetas och kommenteras av en grupp volontärer från Tensta socken. Målen med projektet är att så långt som möjligt kartsätta namnen från insamlingarna 1935 och 1953, att få veta vilka namn som fortfarande är kända och att samla in nya namn från socknen.

Projektets övergripande syfte är att få bättre kvalitet på arkivmaterialet, vilket också möjliggör nya forskningsfrågor, till exempel om namnkontinuitet i Tensta. Dessutom bidrar projektet till en bredare kunskap om hembygden och dess historia för volontärerna, och skapar samtidigt en större transparens mellan medborgare och akademin.

Projektansvarig
Josefin Devine, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Samverkan
Projektet genomförs i samverkan med Tensta hembygdsförening Länk till annan webbplats..

Pågår
2022–