Projektet Skrivregler för alla

Publikationen Skrivregler för alla är tänkt som en lättläst, kort handbok med det viktigaste man behöver veta om skrivregler. Målgruppen är i första hand högstadiet och gymnasiet.

I projektet Skrivregler för alla (SFA) vill vi ta fram en kortversion av Svenska skrivregler på cirka 35–40 sidor, lättläst skriven, relativt normerande men samtidigt pedagogisk i tonfallet. Det ska vara ett slags efterföljare till häftet Punkt komma frågetecken – skrivregler för skolan (Liber 1993), men med nytt innehåll baserat på enkätundersökningar med lärare och undersökningar av vanliga språkproblem i elevtexter.

Även om högstadiet och gymnasiet är den primära målgruppen, är förhoppningen att SFA också ska kunna användas av bredare målgrupper. Publikationen ska även innehålla övningsmaterial och, sannolikt, kompletterande filmer. Det blir en elektronisk resurs, troligen också en mindre tryckt upplaga för lärare. Projektet kan ses som en satsning inom ramen för Isofs prioområde barn och unga.

Förhoppningen är att SFA även ska kunna fungera som öppen elektronisk resurs för externa utvecklare av språkteknologiska verktyg.

Projektfakta

Projektdeltagare

  • Ola Karlsson, språkvårdare i svenska, Språkrådet
  • Eva Hedencrona, svensklärare och läromedelsförfattare

Pågår
2019–2023

Resultat/kunskapsförmedling
Elektronisk resurs och mindre tryckt upplaga.