Projektet Skrivregler för alla

Publikationen Skrivregler för alla är tänkt som en lättläst, kort handbok med det viktigaste man behöver veta om skrivregler. Målgruppen är i första hand högstadiet och gymnasiet.

I projektet Skrivregler för alla (SFA) vill vi ta fram en kortversion av Svenska skrivregler på cirka 70–80 sidor, lättläst skriven, relativt normerande men samtidigt pedagogisk i tonfallet. Det ska vara ett slags efterföljare till häftet Punkt komma frågetecken – skrivregler för skolan (Liber 1993), men med nytt innehåll baserat på enkätundersökningar med lärare och undersökningar av vanliga språkproblem i elevtexter.

Även om högstadiet och gymnasiet är den primära målgruppen, är förhoppningen att SFA också ska kunna användas av bredare målgrupper. Publikationen ska kompletteras med övningsmaterial och lärarhandledning. Det blir en elektronisk resurs, men även en mindre tryckt upplaga för i första hand svensklärare. Projektet kan ses som en satsning inom ramen för Isofs prioområde barn och unga.

Planen är att SFA ska ges ut under hösten 2023, i olika etapper för olika format.

Projektfakta

Projektdeltagare

  • Ola Karlsson, språkvårdare i svenska, Språkrådet
  • Eva Hedencrona, svensklärare och läromedelsförfattare
  • Jenny Öquist, språkvårdare på Isof (textgranskning)

Pågår
2019–2024

Resultat/kunskapsförmedling
Elektronisk resurs och mindre tryckt upplaga.