Projektet En grammatisk beskrivning av meänkieli

Projektets syfte är att skriva en grundlig grammatisk beskrivning av meänkieli på svenska.

Grammatiken kommer att innehålla ljud-, form- och satslära och en introduktion till språkets historia och nutida situation. Exempelmeningarna kommer att tas från autentiska källor på meänkieli som representerar dialektal variation och kodväxling.

Projektet En grammatisk beskrivning av meänkieli utförs i samarbete med Uppsala universitet. Grammatiken kommer att höja språkets ställning och synlighet och utgöra en bas för korpusarbete och läromedel.

Projektfakta

Projektdeltagare

Samverkan
Projektet utförs i samarbete med Uppsala universitet.