Projektet Dialekthandboken

Projekt för att ta fram en lärobok om svenska dialekter.

Sedan många år saknas en aktuell lärobok om svenska dialekter. Eftersom allmänhetens intresse för dialekter i dag är mycket stort, ökar också efterfrågan på vetenskapligt pålitlig men ändå lättillgänglig litteratur i ämnet.

För att möta detta behov har arbetet med att framställa en sådan dialekthandbok påbörjats. Boken kommer att belysa dialekterna från språkhistorisk, dialektgeografisk, social och kulturell synpunkt, men den ska också beskriva den pågående dialektutjämningen och anknyta till modern forskning.

Dialekthandbokens målgrupp är dels högskolestuderande på grundnivå, dels den intresserade allmänheten.

Projektfakta

Projektdeltagare
Anna Westerberg, förste forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Resultat/kunskapsförmedling
Lärobok om svenska dialekter