Projektet Atlas Linguarum Europae (ALE)

Sverige deltar genom Isof i det UNESCO-understödda alleuropeiska samarbetsprojektet Atlas Linguarum Europae (ALE), Europeisk språkatlas.

omslag

I projektet deltar samtliga länder i Europa, från Atlanten i väster till Uralbergen i öster och Malta, Kreta och Kaukasus i söder. Nio av tolv planerade delar av ALE har hittills publicerats. Senaste delen utkom år 2015.

Kartor över olika begrepp

Syftet med ALE-projektet är att utforska benämningar på olika begrepp i Europas dialekter och presentera resultaten på kartor och i vetenskapliga kommentarer. De svenska kartunderlagen hämtas dels från Isofs dialektarkiv, dels från arkivet för Ordbok över Finlands svenska folkmål i Helsingfors.

I den nionde delen behandlas följande begrepp: ’bok’ (dvs. trädet), ’maskros’, ’brunn’, ’herde’, ’fågelskrämma’, ’potatis’, ’skomakare’, ’skrivbok’, ’papper’, ’blyertspenna’, ’brev’, ’lever’.

Två slags kartor

Inom ALE framställs två olika slags kartor: onomasiologiska kartor och motivkartor. En onomasiologisk karta utgår ifrån ett begrepp (till exempel ”maskros”), inte från orden som betecknar det. En motivkarta utgår ifrån bakgrunden till olika benämningar, till exempel om en blomma benämns efter färg, växtplats, religiösa föreställningar etc. Sådana motiv är intressanta, inte minst därför att de är oberoende av språkgränser. Motivkartor är en innovation som har utvecklats inom ALE-projektet.

Publikationen består av en kartdel och en kommentardel. Huvudspråket är franska, men de flesta av artiklarna är skrivna på engelska.

ALE säljs inte av Isof.

Projektfakta

Projektdeltagare
Anna Westerberg, förste forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Samverkan
Alleuropeiska samarbetsprojekt med stöd från UNESCO.

Resultat/kunskapsförmedling
Publikationen Atlas Linguarum Europae (ALE)