Projektet Svenska dialekter i förändring

Undersökning av hur dialektförändring och dialektanvändning ser ut på platser i Sverige som inte ligger nära en storstad. Projektet avslutades 2016.

Syftet med projektet var att undersöka hur dialektförändring och dialektanvändning ser ut på platser i Sverige som inte ligger nära en storstad, för att se om förändringen går till på samma sätt där som på platser nära storstäder.

Inspelningsorter​

För att också få veta om sådan förändring ser ut på ungefär samma sätt i olika delar av Sverige, spelades personer in på tre olika platser som liknar varandra i storlek och invånarantal men där man ändå talar väldigt olika dialekt: Osby i norra Skåne, Torsby i norra Värmland och Edsbyn i sydvästra Hälsingland.

Kombinerade forskningsfält

Projektet använde sig av en kombination av vetenskapliga traditioner: dialektologi, sociolingvistik och samtalsanalys. Genom att kombinera de här forskningsfälten kunde projektet hitta nya förklaringar till att dialekter förändras och förnyas.

Projektfakta

Projektansvarig
Jenny Nilsson, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Pågick
2011–2016

Finansiering
Finansierat av Svenska Akademien (med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) och Vetenskapsrådet.