Projektet Stockholmska

En undersökning av stockholmskans sociala variation, förändring och stabilitet.

Stockholmsvy vid vatten.

Stockholm.

Stockholmska genom tiderna

Forskningsprojektets övergripande syfte var att undersöka stockholmskans sociala variation, förändring och stabilitet från mitten av 1800-talet och framåt med fokus på stockholmskans uttal. Målet är att ge en översiktlig bild av stockholmskans uttalsutveckling, men också att fördjupa bilden genom några mer djupgående nedslag i Stockholms mångfacetterade språksituation.

Materialet till projektet bestod av arkivinspelningar från dåvarande Institutionen för nordiska språk (senare Institutionen för svenska och flerspråkighet) vid Stockholms universitet, Institutet för språk och folkminnen samt populärmusikmaterial.

Perspektiv på stockholmska: kommande bok

Det huvudsakliga syftet med boken Perspektiv på stockholmska är att ge en empiriskt välunderbyggd beskrivning av den äldre stockholmskans uttal och uttalsvariation. Beskrivningen grundar sig på analyser av arkivinspelningar av 125 stockholmare födda 1862–1946 och inspelade från 1950-talet till 1990-talet. I studien undersöks förändring och stabilitet över tid i stockholmskans uttal och vidare analyseras hur den språkliga variationen hänger samman med exempelvis social klasstillhörighet och kön. Boken innehåller även en samtalsanalytisk fallstudie av yttranden som uttalas med särskilt höga tontoppar. I fallstudien näranalyseras en intervju med en manlig informant som talar en utpräglad form av äldre arbetarklasstockholmska.

Slutligen diskuteras i boken frågor av övergripande karaktär som rör stockholmskan som fenomen: Hur gammal är stockholmskan? Vad är stockholmska? Ska stockholmska överhuvudtaget räknas som en särskild språklig varietet?

Boken riktar sig framförallt till studerande och forskare vid universitet och högskolor, men även till gymnasieelever och den intresserade allmänheten.

Publikationer och länkar

Publikationer

Öqvist, Jenny, 2010a: Riktig stockholmska? Ekenssnacket som varietet och fenomen. I: Studier i svenska språkets historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010, utg. av Maj Reinhammar m.fl. Uppsala. S. 253–260.

Öqvist, Jenny, 2010b: "Står där och väntar på tricken". Stockholmska i svensk populärmusik. I: Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008 Länk till annan webbplats., utg. av Cecilia Falk m.fl. Stockholm. S. 388–398.

Öqvist, Jenny, 2011: Förhöjda tontoppar som interaktionell resurs i traditionell stockholmska. I: Bockgård, Gustav & Nilsson, Jenny (red.), Interaktionell dialektologi. Uppsala. S. 307–341.

Öqvist, Jenny, 2013: Intonation in interaction: Heightened pitch peaks as an interactional resource in the traditional Stockholm dialect. I: Proceedings of Methods XIV. Papers from the Fourteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2011, utg. av Alena Barysevich m.fl. Frankfurt. S. 25–35.

Öqvist, Jenny, 2015a: Huvudstadens dialekter. I: Populär historia, specialnummer 1 2015 om Stockholms historia. S. 92–94.

Öqvist, Jenny 2015b: Stockholmska i närbild Länk till annan webbplats.. I: Språktidningen nr 8 2015. S. 26–33.

Övrigt

Film: Jenny Öqvist föreläser om den "fina" stockholmskan på Grammatiskfestivalen 2016. Se föreläsningen på UR Play Länk till annan webbplats.

Projektinformation

Projektansvarig
Jenny Öqvist, forskare dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Varaktighet
2007–2020

Finansiering
Finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien 1 oktober 2007– 30 september 2012.