Projektet Språköar och ö-språk

En undersökning av språksituationen i Göteborgs skärgård.

Eftersom bland annat projektet Dialektutjämning i Västsverige kunnat konstatera att göteborgskan sprider sig upp längs Bohuskusten är det mycket intressant att se i vilken omfattning den spridit sig till de mer isolerade språksamhällen, som öar utan fasta fastlandsförbindelser trots allt utgör.

Sommaren 2012 gjordes inspelningar i norra skärgården och sommaren 2013 i södra.

Projektfakta

Projektdeltagare

  • Maria Löfdahl, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Jenny Nilsson, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Susanne Nylund Skog, forskare folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg