Projektet Samordning i svenskans historia

Ett forskningsprojekt om samordning och underordning i svenskans historia. Projektet avslutades 2017.

Projektets syfte

Samordning är en process som förbinder språkliga enheter av liknande slag med hjälp av ord som och och men. Projektet har två huvudsyften: dels att beskriva samordning i och för sig, dels att utreda skillnaden mellan samordning och underordning.

Om samordning och underordning

Underordning skapar hierarkier i den språkliga strukturen med hjälp av ord som att och som. I teorin är samordning och underordning varandras motsatser. I praktiken, särskilt när de språkliga enheter som skall relateras till varandra är satsformade, kan samordning och underordning emellertid leda till påfallande lika resultat.

I exemplet nedan är det således svårt att peka ut någon egentlig betydelseskillnad mellan de två exemplen, trots att det formellt sett rör sig om underordning i (1a) (vilket-satsen är en bisats), men samordning i (1b) (den och-inledda satsen utgör en ny huvudsats).

  • 1a. Hon fick flest röster, vilket var kul att höra.
  • 1b. Hon fick flest röster, och det var kul att höra.

Olika skeden i svenskans historia

Inom projektets båda huvudspår utgörs den empiriska basen av olika skeden i svenskans historia. Även språk som påverkat svenskan, främst medellågtyska, har inkluderats, samt sådant språkbruk som är avvikande på ett förutsägbart sätt (såsom poesi och direktöversättningar av diktamen). Många av resultaten har allmänlingvistisk relevans, exempelvis följande:

  • Samordningsled måste inte vara frasformade (och det går att belägga empiriskt).
  • Asymmetrier mellan bisats- och huvudsatsstruktur kan både förstärkas och jämnas ut vid språkkontakt.
  • Poetisk ordföljd innebär (i normalfallet) att syntaktiska regler som är obligatoriska i prosan inte tillämpas.

Publikationer

Artiklar

2017: Head conjuncts: evidence from Old Swedish Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I: Linguistic Inquiry Vol. 48:1. S. 129-157.

2016: Low German with a Swedish twist - Contact-induced word order transfer in the 15th century Länk till annan webbplats.. Ampersand 3:143-150.

2016: Svensk ordföljd i stockholmsk lågtyska. I: Andersson, Daniel, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen & Asbjørg Westum (red.), Svenska språkets historia 13. Historia och språkhistoria. (Nordsvenska 25/Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 76.). Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet S. 167–182.

2014: Svensk-tysk kontakt och svensk och tysk OV-ordföljd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I: Bylin, Maria, Cecilia Falk & Tomas Riad (red.), Svenska språkets historia 12. Variation och förändring. (Stockholm studies in Scandinavian philology N.S. 60.) Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. S. 133–142.

2014: [tills. m. Staffan Hellberg]: Deviant word order in Swedish poetry. I: Lingua 143. S. 203–223. Läs artikeln här. Länk till annan webbplats.

2013: Relative inversion and non-verb-initial imperatives in Early Modern Swedish I: Nordic Journal of Linguistics. Vol. 36:1. S. 27–55. Läs artikeln här Länk till annan webbplats..

Projektfakta

Projektansvarig
Erik Magnusson Petzell, akademiforskare på Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Pågår
2012–2017

Finansiering
Projektet utförs inom ramen för en femårig akademiforskartjänst, finansierad genom Svenska Akademien och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.