Projektet Resandefolkets språk och kultur

Projektet Resandefolkets språk och kultur syftade till att uppmärksamma och dokumentera upplevelser och erfarenheter av att leva som resande i Sverige, både i det förflutna och i nutid. Det pågick vid Isof i Göteborg mellan 2012–2014.

Resandefolket är en nationell minoritet inom den romska gruppen och har sedan flera hundra år tillbaka levt parallellt med det svenska samhället och många gånger i socialt utanförskap. Det är en grupp där den muntliga kulturen har varit betydelsefull och omfattande, men inte alltid finns nedtecknad som minnen i vår gemensamma historieskrivning.

Vid Isof i Göteborg finns ett äldre material som innehåller berättelser om resanden i Västsverige, som framförallt talar om tiden från 1800-talets slut och 1900-talets början. Flertalet av dessa uppteckningar är emellertid inte resandes egna berättelser, utan berättelser om resande, präglade av majoritetssamhällets syn på dem.

Samarbete

Inom projektet genomförde Isof tre seminarier i samarbete med Kulturgruppen för resandefolket, Resandekartan och Göteborgs universitet. Seminarierna syftade till att synliggöra resandefolkets berättelser, att gemensamt diskutera arkivets äldre samlingar, förmedla metoder i insamlingsmetodik samt att påbörja dokumentation av resandes språk, namn och berättelser. Projektet resulterade i en mindre samling intervjuer och uppteckningar.

Projektfakta

Varaktighet
2012–2014