Projektet Pehr Stenbergs levernesbeskrivning

Ett projekt för att skanna, renskriva och ge ut Pehr Stenbergs omfattande självbiografi i fem delar.

handskriven text

Pehr Stenberg är bondsonen som blev präst och som bedrev forskning i Västerbotten under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. 2014–2018 publicerades hans ovanliga självbiografi.

Bondsonen som blev präst

Pehr Stenberg (1758–1824) var en enkel bondson från Stöcke söder om Umeå, som visade sig ha ett gott läshuvud och som mot alla odds fick gå i skola, först i Umeå och sedan på Åbo universitet. Han återvände 1789 och arbetade som präst på Backen.

Forskning på platsen

Förutom prästsysslan gav han sig i kast med lokalt förankrade topografiska, dialektala, botaniska och andra arbeten. Stenbergs flitiga penna har gjort flera avtryck som redan publicerats, bland annat en ordbok över Ume-målet och en noggrann geografisk beskrivning av Umeå socken, Pehr Stenbergs Ume-beskrivning.

Stenbergs självbiografi

Stenbergs största och tidigare outgivna opus är en omfattande självbiografi som sträcker sig från barndomen fram till 1807. Självbiografin är en mycket levande framställning på nästan 5 000 tätskrivna sidor. Stenbergs omfattande text ger oss nya möjligheter att sätta oss in i den tidens tankebanor, möjligheter och svårigheter. Det myllrande persongalleriet gör texten särskilt värdefull ur ett personhistoriskt perspektiv och den lokala förankringen ökar vår kunskap om livet och förhållandena i Västerbotten vid den här tiden.

Arbetet med utgivningen

Handskriften har skannats in och därefter renskrivits på det tidigare Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) inför utgivningen. Du kan läsa mer om utgivningen hos Forskningsarkivet vid Umeå universitet. Länk till annan webbplats.

Bidragsgivare

Arbetet med Pehr Stenbergs levernesbeskrivning gavs ekonomiskt stöd från:

 • Helge Ax:son Johnsons stiftelse
 • Magn. Bergvalls stiftelse
 • Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
 • Kempestiftelserna
 • Kulturfonden Sverige-Finland
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Längmanska kulturfonden
 • Sven och Dagmar Saléns stiftelse
 • Kungl. Skytteanska samfundet
 • Kungl. Vitterhetsakademien
 • Region Västerbotten
 • Institutet för språk och folkminnen

Projektfakta

Varaktighet
2010–2018

Samverkan
Umeå universitet

Bidragsgivare

Bidragsgivare
Arbetet med Pehr Stenbergs levernesbeskrivning gavs ekonomiskt stöd från:

 • Helge Ax:son Johnsons stiftelse
 • Magn. Bergvalls stiftelse
 • Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
 • Kempestiftelserna
 • Kulturfonden Sverige-Finland
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Längmanska kulturfonden
 • Sven och Dagmar Saléns stiftelse
 • Kungl. Skytteanska samfundet
 • Kungl. Vitterhetsakademien
 • Region Västerbotten
 • Institutet för språk och folkminnen (Isof)