Projektet Ordbok över Sveriges dialekter (OSD)

Projekt för att ta fram en dialektordbok. Projektet är avslutat.

Projektet Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) startade 1954. Tanken var då att OSD skulle ersätta den senast utkomna dialektordboken, Svenskt-dialektlexikon. Ordbok öfver Svenska allmoge-målet av Johan Ernst Rietz, från 1862–1867.

För att OSD skulle kunna skrivas krävdes att en samling av dialektord byggdes upp, som ordboken skulle baseras på. Detta arbete tog avsevärd tid, eftersom det var viktigt att samlingen hade både stor geografisk täckning och ämnesmässig bredd. Denna samling innehåller i dag drygt sju miljoner belägg och man kan ta del av den genom att besöka oss i Uppsala och beställa fram material.

Tre häften kom att publiceras inom projektet. Det tredje häftet, som gavs ut 2000, avslutas med substantivet back 'trälåda med låga kanter' m.m. Att publicera fler häften av Ordbok över Sveriges dialekter är i nuläget inte aktuellt.