Projektet Nya perspektiv på gamla minnen

 I forskningsprojektet "Nya perspektiv på gamla minnen: att återanvända folkminnessamlingarna" undersöktes äldre material i folkminnessamlingarna.

I projektet undersöktes folkminnesmaterial som sammanställts under mitten av nittonhundratalet. Syftet var att visa på rikedomen och variationen i arkivens samlingar, adressera frågor om materialets tillkomstsammanhang samt diskutera teorier och metoder för att återanvända och analysera materialet.

Tre delstudier

Projektgruppen bestod av Charlotte Hyltén-Cavallius, Susanne Nylund Skog och Fredrik Skott, vilka genomförde projektet i var sin delstudie, där olika delar av Institutets folkminnessamlingar undersöktes. Projektet avrapporterades i föredrag, blogginlägg, artiklar och böcker.

Minoritetskategori i arkiven

Charlotte Hyltén-Cavallius utgick från Västsvenska folkminnesarkivets samlingar och undersökte hur en minoritetskategori formades och fick effekter inom folklivssfären och användes i sin samtid.

Arkiven som politisk plattform

Fredrik Skott studerade två kvinnliga upptecknares verksamhet för att belysa hur folkminnesarkiven kunde utgöra plattformar för samtidspolitiska projekt.

Från personlig berättelse till arkivmaterial

Susanne Nylund Skog undersökte Karl Gösta Gilstrings efterlämnade samling och analyserades principerna för kategorisering och klassificering, samt omvandlingsprocessen från inspelad eller nertecknad utsaga till skriven uppteckning.

Publikationer och länkar

Publikationer

Hyltén-Cavallius, Charlotte Fernstål, Lotta. 2020. “…of immediate use to society”. On folklorists, archives and the definition of “others” Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. Volume 12, Issue 1, 2020: 141-172. Linköping: Linköpings University Electronic Press

Hyltén-Cavallius, Charlotte, Fernstål, Lotta 2019. To stage a minority group – the folklorist Carl-Herman Tillhagen and the photographs in the collection Sweden’s gypsies at the Nordic Museum. ARV. Nordic Yearbook of Folklore. The Royal Gustavus Adolphus Academy: Uppsala

Hyltén-Cavallius, Charlotte, Fernstål, Lotta 2020. Ett lapptäcke av källor. Kunskapsproduktion om romer och resande vid arkiv och museer. Nordic Academic Press: Lund.

Nylund Skog, Susanne 2017. Aspekter på samlande som kulturella, samhälleliga och vetenskapliga processer. Kulturella perspektiv, Volym 26, nr 1, s.3-7.

Nylund Skog, Susanne 2017. Brev och belägg i jakten på folkminnen: Den vetenskaplige samlaren. Kulturella perspektiv, Volym 26, nr 1, s. 36-46.

Nylund Skog, Susanne 2018. From personal letters to scientific knowledge: The creation of archived records in a tradition archive. In Visions and Traditions: Knowledge Production and Tradition Archives. Lauri Harvilahti, Audun Kjus, Cliona O’Carroll, Susanne Österlund-Pötzsch, Fredrik Skott and Rita Treija (eds.) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, FFC 315, s. 61–80.

Nylund Skog, Susanne 2019. Från Småland till Michigan, och tillbaks igen: Verklighetens fiktiva platser i en svenskamerikans berättelser. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv: Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria, Volym 141, s. 75-92.

Nylund Skog, Susanne 2020. From Oskar Parish, Småland, to Manistique, Michigan: Placing People and Depicting Places, Culture Unbound, Volume 12, Issue 1, 2020: 196–216. Linköping: Linköping University Electronic Press.

Skott, Fredrik et al (eds.) 2018. Visions and Traditions: Knowledge Production and Tradition Archives. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, FFC 315.

Blogginlägg

Nylund Skog, Susanne och Fredrik Skott 2020. Samla sägner och skapa kulturarv, blogginlägg på Folkminnesarkiven berättar, Institutet för språk och folkminnen.Nylund Skog, Susanne Karl Gösta Gilstring – en storsamlare, blogginlägg på Folkminnesarkiven berättar, Institutet för språk och folkminnen.Nylund Skog, Susanne Samlarna, blogginlägg på Folkminnesarkiven berättar, Institutet för språk och folkminnen.

Projektfakta

Projektdeltagare

Varaktighet
2013-2016