Projektet Namn och nutidskänsla

Ett projekt för att undersöka dels den aktuella situationen beträffande nytagna efternamn, dels hur den nya personnamnslagen kunde tänkas påverka framtida namnskick och strukturer.

Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny personnamnslag. Den hade föregåtts av ett stort och mångårigt arbete där bland annat en parlamentarisk utredning (2013) där Isof var företrädd spelade en viktig roll för utformningen. I projektet Namn och nutidskänsla (2013–2017) studerade Katharina Leibring dels den aktuella situationen beträffande nytagna efternamn, dels hur den nya lagen kunde tänkas påverka framtida namnskick och strukturer. Projektet uppmärksammades i massmedier och resulterade i fyra vetenskapliga artiklar.

Publikationer

2018: The new Personal Names Act in Sweden – some possible consequences for the name usage. I: Namenkundliche Informationen 109/110 (2017). Schwerpunktthema Namen in Europa. Festgabe für Dieter Kremer und Albrecht Greule. S. 408–419.

2017: Namn och nutidskänsla. Semantiska fält i nybildade efternamn. I: Rapport fra Den sekstande nordiske namneforskarkongressen. Jæren folkehøgskule, Kleppe, 8.–11. juni 2016. Red. av Tom Schmidt & Inge Saerheim. Uppsala & Stavanger: NORNA-förlaget. (NORNA-rapporter 96.) S. 133–145.

2014: Nova-Li och Odesnö. Om det nya förslaget till personnamnslag och om nya personnamn i Sverige. I: Namn og nemne 31(2014). S. 80–91.

2013: Nya efternamn och förslag till ny lag om personnamn i Sverige. I: Frá Sturlunga til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen à 60 ára degnum. Ritstj. Zakarias Svabo Hansen et al. Tórshavn. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis. Suppl. 58). S. 171–176.

Projektfakta

Projektansvarig
Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Varaktighet
2013–2017