Myndighetsinformation på finska och svenskt teckenspråk

En undersökning om myndigheternas information på finska och på svenskt teckenspråk, och hur talarna av respektive språk använder översättningarna.

Under 2020 genomfördes en omfattande enkätundersökning som vände sig till talare av finska och svenskt teckenspråk. Projektet samarbetade med Försäkringskassan, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Polisen, och det var dessa myndigheters webbplatser som enkäten utgick ifrån.

Enkäten avslutades den 31 oktober 2020 och resultatet är presenterat i rapporten Ökad förståelse eller symbolvärde? Hur finska och svenskt teckenspråk
används på myndigheters webbplatser.

Projektfakta

Projektansvariga

Varaktighet
2020–2021

Samverkan
Enkätundersökningen genomfördes i samarbete med Försäkringskassan, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Polisen.

Resultat/kunskapsförmedling
Rapporten Ökad förståelse eller symbolvärde? Hur finska och svenskt teckenspråk
används på myndigheters webbplatser (Larsson och Lyxell 2021)