Projektet Myndigheters information på svenskt teckenspråk

En undersökning om myndigheternas information på svenskt teckenspråk.

Denna undersökning följer upp tidigare undersökningar från år 2010 och 2015 om andelen webbplatser hos myndigheter, regioner och kommuner som erbjuder information på svenskt teckenspråk.

Syftet med projektet var att se om andelen webbplatser med information på svenskt teckenspråk har förändrats över tid. Enligt svensk språk- och funktionshinderspolitik ska information från offentlig sektor vara tillgänglig för alla medborgare med ett annat språk än svenska, samt för personer med funktionsvariationer. Denna gång granskas även hur webbplatser hanterar ingångar till flerspråkig information på webbsidorna och hur man benämner länktexten för detta. Detta för att se om man följer de officiella riktlinjerna som finns i ”Vägledningen för webbutveckling”. Översättningarnas kvalitet kommenteras och en sammanställning över typiska och återkommande språkliga avvikelser finns som ett separerat dokument som vänder sig direkt till översättarna.

Projektfakta

Projektansvarig
Sebastian Embacher

Varaktighet
2021–2022

Resultat/kunskapsförmedling
Rapport publiceras under 2023.