Projektet Ljudförändringar i svenska dialekter

I projektet studerades ljudförändringar ur olika aspekter. Projektet avslutades år 2019.

Många har lagt märke till att de långa vokalerna ä och ö är i förändring (röd och röra uttalas likadant), men ofta tänker vi inte på all den variation som finns inom ett språksamhälle. Dialekterna förändras hela tiden och det finns många olika anledningar till att de förändras, bland annat är vi mer mobila i dag och då möter vi människor som har en annan dialektal bakgrund än vad vi själva har. Vi anpassar oss både medvetet och omedvetet till vår samtalspartner, vilket på sikt kan leda till förändring. I projektet genomför jag inspelningar för att dokumentera dialekterna som de låter i dag, men jag gör också lyssningstest och attitydtest för att få veta hur dialekttalarna själva uppfattar olika dialekter och de förändringar som pågår.

Publikationer

Nilsson, Jenny & Wenner, Lena, 2017: The unruly dialect variant [a]. The case of the opening of (e) in the traditional Torsby dialect. I: Buchstaller, Isabelle & Siebenhaar, Beat (eds.), Language Variation – European Perspectives VI. Selected papers from the Eighth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 8), Leipzig, May 2015. John Benjamins Publishing Company. S. 99–111.

Leinonen, Therese, Nilsson, Jenny & Wenner Lena 2019: Tracking change in social meaning: the indexicality of damped /i:/ in rural Sweden (till ICLaVE 9) Language Variation – European Perspectives VII. Selected papers from the Eighth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 9), Malaga, June 2017. John Benjamins Publishing Company.

Projektfakta

Projektdeltagare
Lena Wenner, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Pågår
Januari 2017 – december 2020

Resultat/kunskapsförmedling
Vetenskapliga föredrag och artiklar.