Projektet Kunskapsbank för traditionell småskalig matkultur

Ett projekt för att synliggöra och tillgängliggöra kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider.

Rikt material om mat och måltider

I Isofs samlingar finns ett rikt arkivmaterial med beskrivningar, föreställningar och berättelser om traditionell matkultur; om jordbruk och fiske, kosthåll, råvaror, växtsorter, husdjursraser, maträtter, matframställning, redskap och måltider från olika delar av Sveriges landsbygd. Materialet är variationsrikt och utgör en kunskapskälla till såväl matproduktion som sammanhangen runt maten och förståelse för människors relationer till mat.

Projektets syfte är att i våra arkiv söka, sammanställa och strukturera kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider och att på olika sätt synliggöra och tillgängliggöra dessa källor med traditionell kunskap och stimulera till nya bruk av dessa kulturarv.

Kunskapsbank på nätet

Materialet ska tillgängliggöras med en webbplats där en klickbar Sverigekarta leder till olika arkivmaterial – nedtecknade berättelser, dialektord, namn, röster från inspelningar och bilder.

Del av regeringsuppdrag

Projektet är en del av regeringsuppdraget Traditionell småskalig matkultur där flera myndigheter tillsammans ska arbeta för ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, ta till vara och utveckla bland annat traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Förutom Isof deltar även Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget.

Uppdraget är en del av regeringens satsning på kulturarv och kulturmiljöer med koppling till mat. Det finansieras av landbygdsprogrammet som består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Det har också anknytning till vårt arbete med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet.

logga
logga

Projektfakta

Projektdeltagare

Bidragsgivare
Drivs med externa medel från Landsbygdsprogrammet.

Varaktighet
2015–2018

Resultat/kunskapsförmedling
Webbaserad kunskapsbank med klickbar Sverigekarta som leder till arkivmaterial från samlingarna: Matkult.se.