Projektet Knutsmassotraditioner i Uppland

Med start vintern 2012 dokumenterade Isof under några år knutsfirandet i Uppland.

Staty föreställande blå maskerad figur.

Knutsmassostatyn i Gimo vintern år 2013. Foto: Marlene Hugoson (Isof, ULMA 39541).

Projektet Knutsmassofirande i Uppland (med ett extra 's' i projektnamnet då stavningen är avsiktligt dialektal) var en uppföljning av den fotodokumentation av knutsfirandet i Österbybruk som arkivet genomförde 1975.

En vidgad undersökning

Denna gång vidgades undersökningen på flera fronter:

  • Geografiskt för att dokumentera firandet inte bara i ett utan i två Uppländska brukssamhällen och en stad: Gimo, Österbybruk och Östhammar (den senare med närhet till Hargs bruk).
  • Tidsmässigt, från vintern 2012/2013 till vintern 2014/2015, för att dokumentera både förberedelserna och själva firandet under tre år.
  • Åldersmässigt för att dokumentera firandet i olika ålderskategorier − barn, vuxna och seniorer.
  • Samt slutligen metodologiskt genom användandet av deltagande observationer, intervjuer, frågefoldrar/webbenkäter och fotodokumentation.

Mål och resultat

Syftet var att dokumentera knutsfirandet i Uppland och att samla ett bredare material som kan ge en både djupare och förnyad kunskap om en äldre tradition i förändring. Arkivet byggde samtidigt vidare på kontinuiteten i samlingarna för att vara till gagn för både samtida och framtida forskning.

Materialet som samlades in under projektet 'Knutsmassotraditioner i Uppland' har också presenterats som föredrag och resulterat i en svenskspråkig och en engelskspråkig artikel.

Svartvitt fotografi av två maskerade knutsgubbar.

Knutsmassofirande i Österbybruk år 1975. Foto: Wolter Ehn (Isof, ULMA 31092).

Publikationer

  • Hugoson, Marlene, 2016: ”Midvinterupptåg. Knutsmassofirande i ett uppländskt brukssamhälle” i Uppland. (Årsbok utgiven av Upplandsmuseet). Red. Iréne A. Flygare & Håkan Liby. Uppsala.
  • Hugoson, Marlene, 2016: “Midwinter Masking. Place and Identity in an Ironworks Community Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.” i The Ritual Year 11: Traditions and Transformation (The Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year; Proceedings of the Eleventh International Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year, Kazan June 4–7, 2015). Red. Guzel Stolyarova, Irina Sedakova och Nina Vlaskina. Kazan—Moscow.

Projektfakta

Projektansvarig
Marlene Hugoson, forskningsarkivarie folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Varaktighet
2012–2016