Projektet Juridiska situationen för teckenspråkiga barn och unga i Norden

Projektet ska ta fram en översikt av de konventioner och lagar som påverkar barns och ungas tillgång till teckenspråk i de nordiska länderna.

Projektet är en del av ett samarbete som sker inom Nordiska teckenspråksnätverket. Den juridiska översikten kompletterar en forskningsöversikt om barns och ungas tillgång till teckenspråk i Norden som Oslomet universitet tar fram.

Projektets syfte

Projektet ska beskriva de nationella lagar och internationella konventioner som påverkar barns och ungas tillgång till teckenspråk i de nordiska länderna. Projektet ska göra en jämförelse mellan de nordiska länderna och peka på vilka lagrum som främjar eller hindrar barns och ungas tillgång till teckenspråk. Goda exempel ska lyftas fram.

Resultatet ska bland annat presenteras vid ett seminarium under våren 2021 som Nordiska teckenspråksnätverket arrangerar, där även en forskningsöversikt om barns och ungas tillgång till teckenspråk ska presenteras. Båda rapporterna kommer att fungera som underlag till språkpolitiska åtgärder i de nordiska länderna.

Projektfakta

Projektledare
Tommy Lyxell, språkvårdare i svenskt teckenspråk, Språkrådet

Projektdeltagare

  • Richard Sahlin, docent i förvaltningsjuridik
  • Kontaktpersoner i Nordiska teckenspråksnätverket

Bidragsgivare
Nordiska teckenspråksnätverket, Isof och Arbetsförmedlingen.

Varaktighet
Projektet avslutades hösten 2020. Seminarium hölls den 1 december 2021.

Resultat/kunskapsförmedling
Rapporten Barns och ungas tillgång till teckenspråk i Norden – en juridisk kartläggning Pdf, 798.7 kB. (Richard Sahlin 2021)