Projektet Hem och hemmet

Inom projektet dokumenterade vi sysslor, vanor, traditioner och föreställningar kopplade till hem och boende.

Hem(met) var ett projekt inom folkminnen och genomfördes i samverkan med Folklivsarkivet i Lund, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet samt Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet.

Projektets syfte var att dokumentera sysslor, vanor, traditioner och föreställningar kopplade till hem och flertalet dokumentationsinsatser och insamlingar genomfördes. Du kan läsa mer om det insamlade materialet på sidan Arkivsamlingar: Hem och hemmet.

Projektfakta

Samverkan
Samverkansprojekt mellan Folklivsarkivet i Lund, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet, Isof samt Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet.

Varaktighet
2013–2016