Projektet Halloween

Med start hösten 2013 genomförde Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg ett större insamlingsprojekt rörande tankar om och firandet av halloween.

Insamlingen gjordes dels som ett komplement till våra äldre samlingar dels inför ett planerat framtida forskningsprojekt om ämnet.

2017 publicerades en bok i ämnet, Halloween – omstridd och omhuldad av Agneta Lilja och Fredrik Skott.

Projektfakta

Varaktighet
2013–2017