Projektet Folkmun

Projektet Folkmun handlade om den nätbaserade ordboken med samma namn, och hade ett särskilt fokus på de som bidrar med ord till sajten. Projektet avslutades år 2019.

Folkmun (www.folkmun.se) är en nätbaserad ordbok där innehållet tillkommer genom crowdsourcing. Ordboken lanserades 2007 och innehåller i dagsläget närmare 5 000 uppslagsord. Den här typen av ordböcker är intressanta eftersom de inkluderar ord som av olika skäl inte tas upp i traditionella, tryckta ordböcker. Ordboken innehåller i första hand dialektala ord och slangord (inklusive nedsättande ord) så det är framför allt vardagligt språk som uppmärksammas.

Eftersom tillgången till mer traditionella dialekt- respektive slangordböcker för svenskans del är begränsad, fyller webbplatsen en viktig funktion för såväl forskare som språkintresserad allmänhet. Bidragsgivarna bidrar här både med att få regionala ord på pränt och att sprida dem. Folkmun fyller också en funktion hos gemene man eftersom den bekräftar att ett visst ord existerar, även om ordet inte finns i någon tryckt ordbok.

Forskningsfrågor

En av forskningsfrågorna inom projektet är hur Folkmun utvecklats över tid, med särskilt fokus på de som bidrar med ord till sajten. Vad får bidragsgivarna att lägga tid och kraft och ibland sina expertkunskaper på att bygga ut en nätbaserad ordbok? Resultaten tyder på att många av bidragsgivarna har ett genuint intresse för ord, vad de betyder och hur de används. Något som också tycks stimulera bidragsgivarna är att de direkt ser resultatet av sitt arbete på webben.

Projektet är ett samarbete mellan Emma Sköldberg, Göteborgs universitet och Lena Wenner, Isof.

Publikationer

Sköldberg, Emma & Wenner, Lena, 2019: Vilka är det som bidrar med ordboksartiklar till Folkmun.se? I: Språket i Norden S. 79–93.

Sköldberg, Emma & Wenner, Lena, 2019: Folkmun.se: A Study of a User-Generated Dictionary of Swedish. I: International Journal of Lexicography. S. 1–16.

Sköldberg, Emma & Wenner, Lena, 2019: Amatörlexikografer – vilka, hur och varför? Om insatser på den användargenererade sajten Folkmun.se. I: Svenskans beskrivning 36. Uppsala. S. 295–306.

Sköldberg, Emma & Wenner, Lena, 2018: Amatörlexikografiska insatser på sajten Folkmun.se. I: Nordiske Studier i Leksikografi 14. S. 237­–245.

Sköldberg, Emma & Wenner, Lena, 2017: Folkmun och Luxikon. En jämförelse mellan två användargenererade ordbokssajter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I: Språk och stil 27.

Projektfakta

Projektdeltagare

  • Emma Sköldberg, Göteborgs universitet
  • Lena Wenner, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Pågår
Januari 2016 – december 2019

Samverkan
Projektet är ett samverkansprojekt med forskare vid Göteborgs universitet.

Resultat/kunskapsförmedling
Vetenskapliga föredrag och artiklar.