Projektet Digitalisering av kulturarvet

I projektet digitaliseras en samling äldre inspelningar som innehåller berättelser, samtal eller intervjuer på svenskt teckenspråk.

Syftet med digitaliseringen är att bevara inspelningarna för framtiden. Inspelningarna har donerats från Sveriges Dövas Riksförbund, Föreningen Pär Aron Borgs vänner och teckenspråksavdelningen på Institutet för lingvistik vid Stockholms universitet. Materialet består av 219 stycken analoga filmer/band (smalfilmer, Betamax SP, U-matic och VHS) från perioden 1940 till 1990-talet. Filmerna riskerar att gå förlorade på grund av ålder och felaktig lagring, och det är därför betydelsefullt att överföra dem till digital form.

Projektfakta

Projektdeltagare
Sebastian Embacher, projektledare
Eleonor Karman

Pågick
2022