Projektet Barnidrott

En undersökning av olika aspekter av barns idrottsutövning i samtiden.

Under 2014−2015 undersökte dåvarande Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) olika aspekter av barns idrottsutövning i samtiden. Projektet Barnidrott är en uppföljning av den frågelista om idrott som arkivet sände ut i början av 1990-talet.

Tidigare dokumentation

År 1993 gav dåvarande Folkminnesavdelningen i Uppsala ut frågelistan M 269 Idrott som främst var inriktad på vuxnas idrottande. I webbfrågelista DFU 294 Barnidrott inriktades frågorna på barns idrottande och funktionärernas arbete och drivkrafter.

Frågeställningar

Vad driver tränarna att lägga ner åtskilliga timmar ideellt så att barn kan stimma, stoja, leka och få ur sig energi och spring i benen? Är det förresten en lek där alla får vara med? Och är de engagerade föräldrarna runt planen bra förebilder när det gäller att lära sig ’fair play’?

Frågelistsvaren

Frågelistan M 269 Idrott genererade 29 svar från 14 landskap där idrottare själva berättar om sin sport.

Webbfrågelista DFU 294 Barnidrott genererade 20 svar från 7 landskap. I svaren berättar föräldrar och funktionärer om barns idrottande utifrån dess både positiva och negativa sidor.

Projektfakta

Pågick
2014 – 2015