Språkrådsbloggen

Om aktuella ord och språkfrågor i dagens svenska

Filtrerat på: Språkvård. Nollställ filtrering

 • Nya skrivregler för skolan – och för alla andra

  Publicerat: . Kategorier: Språkråd, Språkvård .

  I den offentliga svenskan behöver vi mer gemensamma skrivnormer. Men skrivregler uppfattas av många som något svårt och tekniskt, och det finns få lättillgängliga källor att gå till, inte minst i skolan. Därför har vi nyligen lanserat Snabba skrivregler , som försöker göra skrivreglerna mer begripliga.

  Lämna kommentar

 • Poesin blir fri när normer bryts

  Publicerat: . Kategorier: Språkråd, Språkvård .

  I skönlitteraturen, särskilt poesin, har författare ofta brutit mot skriftspråkets konventioner för att uppnå stilistiska syften. Men någon total frizon från språklig normering är inte litteraturen.

  Lämna kommentar

 • Språk som kommunikation eller symbol

  Publicerat: . Kategorier: Språkvård .

  I Rysslands krig mot Ukraina lyfts ibland språket fram som ett skäl till det ryska intresset: Det är viktigt att ryskan inte marginaliseras. Språket fungerar här symboliskt. Språk har i många andra sammanhang spelat en symbolisk roll – och gör så också i Sverige idag.

  Lämna kommentar

 • Det finaste priset en myndighet kan få

  Publicerat: . Kategorier: Klarspråk, Språkvård .

  Varje år i början av februari är det extra spännande att jobba som klarspråksansvarig på Språkrådet. Man rycker till varje gång det plingar i inkorgen. Oj, där kom det en! Och titta, en till! Det som kommer är nomineringar till Klarspråkskristallen.

  Lämna kommentar

 • Det är inte alltid så lätt att få rätt

  Publicerat: . Kategorier: Språkvård .

  Svensklärare och språkvårdare möts i standardskriftnormen. Lärarnas uppgift är att lära eleverna att bemästra den, språkvårdarnas uppgift är att normera och kodifiera den.

  Lämna kommentar

 • Svensk ordföljd som symbol

  Publicerat: . Kategorier: Språkvård .

  Integrationsdebatten – vem ska ändra sig till förmån för vem för att samhället ska fungera – har ibland språkliga inslag. Enligt en nyutkommen bok är ett gott råd till invandrade personer att lära sig att svenskan har omvänd ordföljd i vissa satser. Denna så kallade V2-regel har länge fungerat som symbol för infödd svenska. Men är det den som gör svenskan så svensk?

  Lämna kommentar

 • Vad betyder brun och blåbrun i politikens värld?

  Publicerat: . Kategorier: Nyord, Språkvård .

  Miljöpartiets Per Bolund och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson hade i SVT:s partiledardebatt 10 oktober 2021 olika uppfattningar om vad uttrycket blåbrun står för. Så vad betyder det i dag, och bör det stå med i ordlistor och ordböcker?

  Lämna kommentar

 • Nyordet: Återförvildande

  Publicerat: . Kategorier: Nyord, Språkvård .

  Naturen är bäst på att ta hand om sig själv. Det är grundtanken i det växande samhällsfenomenet återförvildande , eller rewilding på engelska. I många projekt världen över försöker man nu återställa naturen som den var innan människan förstörde den.

  Lämna kommentar

 • Barbro Ehrenberg-Sundin föregångare i klarspråksarbetet

  Publicerat: . Kategorier: Klarspråk, Språkvård .

  Barbro Ehrenberg-Sundin har avlidit. Barbro tillhörde den första kullen språkkonsulter, var språkexpert i Regeringskansliet i många år och en av initiativtagarna till Klarspråksgruppen och Klarspråkskristallen. Hon gjorde dessutom stora insatser för EU-språkvården.

  Lämna kommentar

 • Norénorden i svenskan

  Publicerat: . Kategorier: Språkvård .

  En Norénpjäs är en pjäs av Lars Norén, men i många andra sammansättningar används förledet Norén- i överförd betydelse och står för något helt annat, ofta med psykologisk koppling.

  Lämna kommentar

 • Skriver unga sämre i dag än tidigare?

  Publicerat: . Kategorier: Språkvård .

  I Utbildningsradions program Skrivglappet ställs frågan: Har förmågan att skriva försämrats bland unga? Och nära till hands i frågan om ungas skrivförmåga har försämrats eller ej, ligger frågan om huruvida skolans svenskundervisning har försämrats eller ej. Att svenskundervisningen har förändrats för att följa med sin tid vet vi, men blev det bättre eller sämre?

  Lämna kommentar

 • Coronan föder språklig kreativitet

  Publicerat: . Kategorier: Corona, Nyord, Språkvård .

  Nya fenomen i samhället föder nya ord. Med coronapandemin har vi på kort tid sett mängder av nya fenomen runt omkring oss – och därmed ett stor antal nya ord och uttryck i svenskan. Så vilka ordskapartendenser kan vi se i detta ordflöde?

  Lämna kommentar

Om bloggen

I Språkrådsbloggen skriver Språkrådets språkvårdare och terminologer i svenska om aktuella ord och språkfrågor.