Språkrådsbloggen

Aktuellt ord: snippa

I samband med en uppmärksammad dom i hovrätten, där betydelsen av ordet snippa fått avgörande betydelse, ställs många frågor till Språkrådet (Isof). Här kommenterar Språkrådet saken.

I hovrättens arbete har ordboksdefinitionerna av ordet snippa varit centrala, och i första hand hänvisar vi till och instämmer i ordboksredaktören Emma Sköldbergs svar på frågan Länk till annan webbplats..

Språkrådet, eller någon annan myndighet eller ordboksredaktion, kan inte avgöra vad snippa eller något annat ord betyder i enskilda fall. Alla ord får sin betydelse i ett sammanhang.

Ordboksdefinitioner är till för att leda användaren till en generell och möjlig definition av ett ord, inte till en definitiv betydelse som gäller i alla sammanhang och för alla som använder, hör eller skriver ordet. Ordboksförklaringar kan därför inte användas som underlag i juridisk bevisning, till skillnad från till exempel de legaldefinitioner som återfinns i lagtext.