Språkrådsbloggen

Barbro Ehrenberg-Sundin föregångare i klarspråksarbetet

Barbro Ehrenberg-Sundin har avlidit. Barbro tillhörde den första kullen språkkonsulter, var språkexpert i Regeringskansliet i många år och en av initiativtagarna till Klarspråksgruppen och Klarspråkskristallen. Hon gjorde dessutom stora insatser för EU-språkvården.

Det offentliga språket har förändrats på ett genomgripande sätt de senaste femtio åren. På 1970-talet började författningsspråket att moderniseras och klarspråk blev ett begrepp att räkna med. Klarspråk står för tydliga myndighetstexter, skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråksarbetet drevs på av riksdag och regering tillsammans med språkvetare, jurister, journalister, myndigheter och kommuner. Barbro Ehrenberg-Sundin blev en viktig person i det arbetet.

År 1980 började Barbro Ehrenberg-Sundin arbeta som språkexpert i Regeringskansliet och var en del av klarspråksarbetet där ända fram till 2007. Hon deltog i granskningen av författningar, propositioner och andra viktiga texter, ledde utbildningar och skrev handböcker för författningsskrivare, kommittésekreterare och andra skribenter i både Regeringskansliet och på myndigheterna. Särskilt mycket brann hon för Klarspråksgruppens arbete som under 90- och 00-talet inspirerade myndigheterna att komma igång med klarspråksprojekt.

Klarspråksexperten Barbro Ehrenberg-Sundin bredvid ett inramat hedersomnämnande.

Klarspråksexperten Barbro Ehrenberg-Sundin har avlidit i en ålder av 79 år. Foto: Regeringskansliet.

Det hände mycket med myndighetsspråket under de där åren. Myndigheterna började följa principen det viktigaste först i beslut, rapporter och informationstexter. Fler utnyttjade informativa rubriker, punktlistor, kärnmeningar och bilder. Språket blev enklare – meningarna mer lättlästa och orden mer moderna. Domstolarnas klarspråksarbete tog fart efter att Förtroendeutredningen lämnat sina förslag på förändrad domskrivning 2008. Barbro Ehrenberg-Sundin var expert i kommittén och skrev en skarp textanalys med förslag till förändrade textmönster som fortfarande är mycket läsvärd (SOU 2008:106, bilagedel B).

Barbro Ehrenberg-Sundin skrev flera handböcker. Många av oss språkkonsulter lärde oss grunderna i klarspråk genom ”Skriv bättre i jobbet”. Den senaste boken ”Krångelspråk blir klarspråk – Från 1970-tal till 2010-tal” kom ut 2015 och berättar klarspråkets historia. Ingen annan än Barbro kunde ha skrivit boken – hon var en motor i klarspråksarbetet och hade specialkunskaper om texttyper, skrivtekniker och myndigheter som få.

Fortfarande i dag kan man möta några av de tusentals myndighetsskribenter som lyssnat på Barbro Ehrenberg-Sundin under en skrivkurs eller föreläsning. ”Hon var skarp, Barbro”, är en vanlig kommentar.

Vi är många vänner och kolleger som saknar Barbro.

/Maria Sundin