Språkrådsbloggen

Pandemins språkkonst: Håll i, håll ut, håll avstånd!

2020 kommer nog inte att bli ihågkommet som det bästa året i vår moderna historia. Men det finns ljusglimtar, ja kanske till och med en del saker som vi tyckte var roliga.

Skylt på soptunna i park där det står "Tack för att du håller avstånd".

Många skyltar uppmanar oss att visa hänsyn och hålla avstånd till varandra. Foto: Fredrik Andersson på Unsplash.com.

”Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country”, sade president Kennedy i sitt installationstal i januari 1961. Det har kommit att bli synonymt med Kennedyerans tilltro till mänsklighetens möjligheter under kalla kriget, precis som britternas självuppoffrande hållning till andra världskrigets prövningar fångades i Churchills blood, toil, tears and sweat.

Coronapandemins politiska slogan i Sverige, som de av oss som är med nu kommer att minnas i framtiden, är Håll i, håll ut, håll avstånd!

Det här är en på flera sätt lyckad slogan. Innehållsmässigt för att den kortfattat fångar ett viktigt och komplext innehåll, samtidigt som den precis som Kennedys uttalande, manar till ansvarstagande i en svår situation: Håll i, följ reglerna, avvik inte från den strategi som myndigheterna har presenterat. Håll ut, ett visst mått av pepp. Den erkänner att situationen är svår och att den kräver något av medborgaren. Och slutligen fångas en viktig praktisk förhållningsorder: Håll avstånd!

Detta centrala budskap har också fått en snygg språklig förpackning, vilket i stor utsträckning bidrar till att uttrycket redan är bevingat. Pandemins svenska slogan utnyttjar en av retorikens klassiska former, nämligen tretalet. Faktum är att Churchill ofta citeras som ett tretal: blod, svett och tårar, ett urval av det ursprungliga uttryckets fyra ingående led alltså. Tro, hopp och kärlek är också ett av vår kulturs mest spridda tretal, liksom anaforen Jag kom, jag såg, jag segrade. Håll i, håll ut, håll avstånd skriver alltså in sig i en storslagen retorisk tradition.

Dessutom är denna slogan språkligt rolig. Att förklara humor gör man klokt i att avstå från, men nu gör jag ändå ett försök. Håll i, håll ut, håll avstånd utnyttjar det retorikerna kallar ett zeugma, från grekiskans ’ok’, något som länkar ihop två saker, i det här fallet två betydelser av ordet hålla. Först har vi hålla i en abstrakt betydelse som i håll i och håll ut, två stycken partikelverb. Hålla i och hålla ut betyder inte alls att man har ett objekt, ett riktigt substantiv, i ett fast grepp, som när man håller i en glass eller en spade. Här är det istället ett ganska betydelsetomt hålla vi hör. Sedan följer den lite överraskande och betydligt mer konkreta betydelsen av hålla tillsammans med ett verkligt objekt: håll avstånd. Våra hjärnor, som ställt in sig på de mer abstrakta betydelserna och partikelverben och förväntar sig en tredje likadan form får alltså en liten överraskning, och det tycker hjärnan är roligt. Vi har hört en enkel språklig vits.

Och eftersom uttrycket av flera orsaker fäster så väl passar det bra på åtskilliga av kommunens plakat. Det utgör också virke för variationer och mem, vilket kanske är det finaste beröm en slogan kan få.

/Sofia Tingsell