Språkpolitikbloggen

En blogg om språklagar och språkpolitik i Sverige

Filtrerat på: augusti 2022. Nollställ filtrering

  • Språktester i fokus

    Publicerat: .

    Valrörelsen är igång, och med den politikernas diskussioner om svenska språket. I centrum av debatten står svenska språket som verktyg för integration: Hur ska samhället få invandrade personer och deras barn att lära sig mer svenska snabbare? Det handlar inte om svenskundervisningen i skolan eller sfi (svenska för invandrare). Inte heller diskuteras det hur vi ska få fler att utbilda sig till lärare i svenska och svenska som andraspråk. Nej, de politiska förslagen handlar hittills mest om test.

    Lämna kommentar