Språkpolitikbloggen

En blogg om språklagar och språkpolitik i Sverige

Filtrerat på: april 2020. Nollställ filtrering

  • Förbättrad kvalitet måste vägleda sfi

    Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

    Att utbildningsformen kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, mer känd som sfi, är politiskt laddad är svårt att undgå. Men politiska och offentliga diskussioner kring sfi sker sällan utifrån de kvalitativa förutsättningar som är nödvändiga för att utbildningen ska kunna möta de högt ställda förväntningarna. De pedagogiska utmaningarna för att lyckas är många, skriver Maria Rydell, biträdande lektor i svenska som andraspråk. I en nu pågående utredning finns dock en ny chans att ta kvalitetsaspekten på allvar.

    Lämna kommentar