Namnbloggen

Sommarnyheter i Ortnamnsregistret

Arbetet med att utveckla vårt digitala ortnamnsregister fortsätter, och här berättar vi lite om vad som är på gång just nu.

Dateringar och beläggsformer

Något som har ställt till med problem vid övergången till den nya versionen av ortnamnsregistret är att så pass lite av all den information som finns på arkivkorten finns registrerad i databasen. Allra mest problematiskt är det att dateringarna av äldre skrivformer inte finns inlagda, eftersom detta gör att de äldre beläggen visas huller om buller istället för i kronologisk ordning. För namn med flera hundra belägg, i vissa fall flera tusen, blir detta minst sagt rörigt!

Arbetet med att registrera dateringar har bedrivits i olika omgångar och när den nya versionen av registret lanserades hade omkring 15 procent av arkivposterna med belägg fått sina uppgifter inlagda. Nu pågår arbetet med denna registrering kontinuerligt och i dagsläget har ytterligare drygt 15 000 poster fått sina dateringar inlagda. En nyhet är att vi nu även registrerar de skrivformer som finns på arkivkorten. Detta innebär alltså att olika äldre skriftvarianter av namnen kommer att bli sökbara i framtiden, vilket kommer att vara till stor nytta inom många olika forskningsområden.

Bilden föreställer ett så kallat arkivkort med ett äldre belägg.

Ett exempel på ett arkivkort med äldre belägg. I den vänstra rutan ser man skriftformen och i den högra rutan ser man dateringen.

Personbenämningar

Trots att Ortnamnsregistret är ett register för ortnamn så innehåller det också en hel del personbenämningar, och dessa finns nu sökbara som en egen kategori (klicka på Fler sökalternativ och välj sedan Personbenämningar under Välj namntyp).

Personbenämningarna är av flera olika slag. Många av dem har en koppling till ortnamn, vilket väl är en förklaring till att de kommit med i ortnamnssamlingarna överhuvudtaget. Till exempel hittar man att invånarna i byn Gisselåsen i Hammerdals socken i Jämtland har kallats Gisselåsarna och att de som bodde vid Altersundet i Nederluleå socken i Norrbotten kallats Altersundsare. Benämningar med öknamnskaraktär finns det gott om, och då ingår ofta olika slags djurbeteckningar: Estuna kråkor (invånarna i Estuna socken, Uppland), Fellingsbro abborrar (invånarna i Fellingsbro socken, Västmanland) och Alterfår (invånare i byn Altergård, Norrfjärdens socken, Norrbotten) är några sådana exempel. Ortnamn kan också ingå i binamn på enskilda personer, som i Anna Kroken, Korven (se bild) och Sjövadskan. Registret innehåller faktiskt också många personnamn som inte har något med ortnamn att göra. Kort sagt: det finns mycket att upptäcka i Ortnamnsregistret under kategorin Personbenämningar!

Bilden föreställer ett arkivkort för namnet Korven.

Jordeboksutdrag

I vårt arkiv finns även annat material om ortnamn än det som ingår i ortnamnsregistret. Ett av de mest användbara utgörs av sammanställningar av ortnamnsbelägg ur kronans jordeböcker. Sammanställningarna, som vi brukar kalla jordeboksutdrag, innehåller belägg från första halvan av 1500-talet och fram till senare delen av 1800-talet för alla bebyggelser som tas upp i jordeböckerna. Jordeboksutdragen sammanställer på ett lättöverskådligt sätt ett annars ganska svåråtkomligt material och vi är därför mycket glada att nu påbörja arbetet med att tillgängliggöra detta material i ortnamnsregistret. Materialet läggs ut i form av nya arkivposter som istället för ett vanligt arkivkort visar en sida ur jordeboksutdragen i A4-format (se bild).

Bilden visar en sida med tre kolumner av namnformer och en kolumn längs till vänster med årtal.

Ett exempel på en sida ur jordeboksutdragen. Sidan visar utvalda jordeboksbelägg för namnen Björnviken, Bådstorp och Dvardala.

Det kommer att ta tid innan alla jordeboksutdrag har kommit på plats, men vi kommer att publicera de nya posterna allteftersom arbetet rullar på, härad för härad. Först ut att gås igenom är Långhundra härad i Uppland, och dessa jordeboksutdrag bör dyka upp i ortnamnsregistret i början på hösten.