Namnbloggen

Vasa, Vasaborg, Vasagatan och Vasakronan

Det är inte bara Vasaloppet som fått namn efter Gustav Vasa. Namnbloggen tittar närmare på Vasa som namn och som element i andra namn.

altarprydnad föreställande de tre vise männen.

Gustav Vasas släktnamn har varit produktivt som namn och namnelement. Några exempel är en lång rad Vasagator, regalskeppet Vasa, staden Vasa och Vasaloppet.

Snart är det dags för Vasaloppet som i år fyller 100 år. I vår webbutställning I Vasaloppets spår kommenteras bland mycket annat namnen Vasaloppet och Gustav Vasa. Här skall vi gå vidare och göra en liten djupdykning i Vasa som namn och som element i andra namn.

Som ord avser vase (med en ursprunglig böjningsform vasa) enligt SAOB i första hand en samling av strån eller ris eller kvistar och dylikt, bunt, knippe, kärve. Det har kunnat röra sig om sädeskärvar eller risknippen för att locka till sig fisk eller för att lägga i vallgravar för att kunna storma en befästning.

Såsom namn har Vasa övergått från grundformen på -e till böjningsformen på -a. Utvecklingen har många paralleller, till exempel låga som motsvaras av ett fornsvenskt loghi och flotte/flotta som från början är former av samma ord. Vad gäller stavning var valet mellan V och W från början fri. När V så småningom blev rättstavningsnorm har man i många fall använt W just för namnet Vasa.

Namnet Vasa syftar på Vasaättens vapen, som på 1500-talet tycks ha tolkats som en vase. I denna heraldiska betydelse är ordet känt från 1561 (SAOB): ”H. Kongl. M:tt rechnadhe sigh ware ... hustru Malin Hansedotter skyldh, effter hennes moder förde wasen” (det vill säga kungen räknade släktskap med Malin eftersom de hade samma vapenbild i släkten). Mera tillfälligt har man kunnat tala om kung Gustavs släkt som Vasarna eller De Vasar.

Tidigt uppkallades örlogsfartyg efter vapenbilden. Vårt välkända skepp Vasa hade flera föregångare. Skeppens namn tycks i allmänhet haft bestämd form: Vasen eller Vasan, på samma sätt som andra skepp som uppkallats efter riksregalierna (Äpplet, Kronan, Svärdet). När den nyblivna staden Mustasaari i Österbotten fick nytt namn 1611 tycks namnet däremot från början ha varit Vasa.

Kung Gustav själv kallas Gustaf Eriksson Wase för första gången 1618. Namnformen Gustaf Vasa slog igenom först med Gustav III:s opera med samma namn 1786. Gustav III bidrog till Gustav Vasa-bilden även genom statyn framför Riddarhuset i Stockholm, som dock från början var ett initiativ från adeln.

Bruket att använda Vasa som förled i andra namn börjar så smått med Vasaborg, som är det namn som förlänades Gustav Gustavsson, Gustav II Adolfs föräktenskaplige son, när han 1637 upphöjdes till grevligt stånd av drottning Kristina. År 1772 inrättas Vasaorden av Gustav III, vilken enligt SAOB även ligger bakom sammansättningen Vasasläkten (1772). (Men där finns faktiskt ett något tidigare belägg. I Olof von Dalins Svea rikes historias tredje del, tryckt 1760–61, talas om Wasa-släkten.) Däremot verkar Vasatiden som namn på tiden från 1521 till 1611 eller 1654 inte ha börjat användas förrän en bra bit in på 1800-talet.

Vasaloppet slutar ju på Vasagatan i Mora, under blickarna från Anders Zorns Gustav Vasa-staty. Av Sveriges alla Vasagator ligger kanske den äldsta i Stockholm. Enligt boken Stockholms gatunamn är dock Vasabron mellan Norrmalm och Gamla stan äldre (1878). Det antas att namnet kommer sig av närheten till Gustav Vasa-statyn vid Riddarhuset, men utan tvivel handlar det även om en hyllning till kungen. När den näraliggande Vasagatan får sitt namn 1885 räknas detta uttryckligen till en kategori ”fosterländska och historiska namn”. Vasagatan har i sin tur inspirerat till stadsdelsnamnet Vasastaden, känt från 1890 och officiellt fastställt 1926.

Även bland företagsnamn och varumärken har Vasa- visat sig vara en produktiv förled. Vi tänker kanske i första hand på knäckebröd, men vi kan även förflytta oss till andra branscher. Vasakronan var tydligen ett namn som ansågs borga för stabilitet när företaget bildades 1993 i samband med avvecklingen av Byggnadsstyrelsen. Här kan också nämnas holdingbolaget Wasatornet. Namnet bör syfta på Vasatornet på Rydboholm, ägarfamiljens gods i Roslagen och Gustav Vasas barndomshem. Vasatornet är godsets äldsta byggnad och har säkert fått sitt namn som en del av Gustav Vasa-traditionen.

/Lennart Ryman

Källor och lästips

Hans Gillingstam (1952–1953): Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden: släkthistoriska studier. Stockholm.

Kungahuset.se: Vasaorden Länk till annan webbplats..

Riddarhuset.se: Gustav Vasa-statyn. Sveriges första kungastaty Länk till annan webbplats.

SAOB – Ordbok över svenska språket Länk till annan webbplats. utgiven av Svenska Akademien.