Namnbloggen

Julian – ett kungligt namn i tiden

I mars utökades kungahuset med prinsen Julian. Sonja Entzenberg ger oss historien bakom namnet – som ökar i popularitet bland nyblivna föräldrar.

Som alltid när det föds ett nytt barn i kungafamiljen är intresset stort för vad prinsen eller prinssessan ska heta och i olika forum spekuleras det vilka namn som kan komma ifråga. I slutet av mars utökades så kungahuset med en ny prins, som fick namnet Julian Herbert Folke, son till prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Den nya prinsens namnsträng innehåller både ett förväntat namnval i form av Folke och förnyelse av den kungliga namnlängden med namn som Julian och Herbert.

Folke och Herbert enligt uppkallelsetradition

Folke är ett av kungens namn som han fått efter sin gudfar Folke Bernadotte. Herbert är visserligen nytt i kungliga sammanhang men ett familjenamn som kommer från Sofias släkt; det var ett av morfaderns namn. Både valet av Folke och Herbert följer en vanlig namngivningsprincip, den så kallade uppkallelsen, som innebär att man ger namn efter äldre släktingar. På så vis lever namnen, och minnet av en kär anförvant, vidare i nya generationer. Uppkallelsetraditionen har mycket gamla anor.

Julian – ett modenamn

Valet av Julian som förstanamn ligger rätt i tiden och i munnen. Det är trestavigt och inleds med en mjuk konsonant, och den formen på namn tycks vara populär hos unga föräldrar i dag. Julian följer också trenden att ge barn namn som är vanliga i engelskan, och därmed internationellt gångbara. I svenskan är det än så länge ett ovanligt namn, även om det sakta har klättrat uppåt och är på plats 77 på 100-listan över de vanligaste namnen som ges till nyfödda pojkar. Trots att Julian redan förekom i det svenska namnskicket under 1800-talet, har spridningen varit begränsad och långsam men kan nu sägas vara på väg att bli lite av ett modenamn.

En vedertagen tolkning av Julian är att det ursprungligen lär vara en kortform av det romerska kejsarnamnet Julianus, som i sin tur är bildat till det latinska släktnamnet Julius. Faktum är att den feminina formen Juliana är belagt mycket tidigare och har en större spridning. Ett tidigt exempel på namnet är helgonet Juliana av Nikomedia, död omkring 304, som under medeltiden var ett uppskattat helgon som ansågs ge skydd vid förlossningar. En alternativ tolkning till namnet Julian är att det rör sig om en movering, det vill säga att kvinnonamnet Juliana gett upphov till mansnamnet Julian.

Illustration föreställande helgon Juliana av Nikomedia i lång klänning i flera lager, ena armen lyft och en gloria runt huvudet.

Den feminina formen av Julian, Juliana, går att spåra långt bak i tiden. Ett exempel är helgonet Juliana av Nikomedia, död omkring år 304, som anses vara ett skyddshelgon vid förlossningar. Foto: Rijksmuseum.

Fler Julian att vänta?

Kändisar som bär namnet Julian, är Julian Lennon, brittisk musiker och kompositör, kanske mer bekant som son till John Lennon, och Julian Cope, engelsk musiker, som var en erkänt skicklig sångare i punkbandet The Teardrop Explodes. Den på senaste åren mest omskrivna personen med namnet Julian är nog Julian Assange, engagerad i visselblåsar-forumet Wikileaks.

I framtiden kanske nya prinsen Julian fungerar som en inspirationskälla till föräldrar i valet av namn till sina barn. Så tycks det i alla fall ha varit med Estelle, Nicolas och Leonore, som även de var nya i den kungliga namnlängden och har ökat i popularitet sedan de blev namn för kungafamiljens barn.

/Sonja Entzenberg