Namnbloggen

Galten, Smörstacken och andra jämförelsenamn

Sjöfart och fiske har i alla tider präglat kustområdena, och detta återspeglas i många av de namn vi i dag ser omkring oss, till exempel längs den bohuslänska kusten.

Stenskär i skärgård.

Klimparna, trion eller kanske tripp,trapp och trull? Det är inte ovanligt att öar och skär får namn efter sådant de kan jämföras med eller liknas vid.

Öar och skär visade vägen

Före de elektroniska navigationsinstrumentens tid navigerade man genom att ta sikte på olika naturlokaliteter. Seglade man i ett farligt område eller hade behov av att positionsbestämma en fiskeplats var det vanligt att man höll rätt kurs genom olika positionsangivare som ofta utgjordes av öar eller skär. Detta sätt att navigera används fortfarande. Ett vanligt sätt att navigera var att krysspejla med hjälp av två enslinjer. Dessa linjer utgår från två orienteringspunkter som består av en bild eller siluett som utgörs av naturlokaliteter (kanske berg eller öar) som ligger på långt avstånd från varandra eller från betraktaren men som i en viss position bildar en enda formation eller bild. Denna bild kallas i Bohuslän med eller mej. Den position man sedan vill navigera sig fram till finns där linjerna korsar varandra. Man kan också navigera utifrån en enda linje som brukar kallas enslinje.

Många jämförelsenamn längs kusten

Detta orienteringssystem är sannolikt förklaringen till det stora antal jämförelsenamn som finns till exempel längs den bohuslänska kusten. Med jämförelsenamn avses namn där en naturlokalitet liknas vid något annat. Holmen Sadeln, som ligger i Tanum i norra Bohuslän, är ett sådant exempel. Holmen är relativt hög med en klyfta på mitten och liknar en sadel, sedd ur en viss vinkel och från ett visst avstånd. Stenen Galten likaså. Här har en hög sten liknats vid en galt. Namn som innehåller djurbeteckningar som till exempel galt och oxe används ofta i namn på farliga platser man bör akta sig för. Andra exempel på jämförelsenamn är Hjälmen som betecknar ett runt skär som är högre än omgivande skär, Kalvfluna där de små grunden som sticker upp vid lågvatten liknats vid simmande kalvar och Hättan där holmen jämförts med en hätta. Namnet Smörstacken betecknar ett skär med rundade berghällar. Namnet betyder ’smörklimp’ och finns på flera håll i landet (i andra delar av Bohuslän, i Västergötland och i Halland) och i Norge, och alla dessa namn betecknar små kullriga skär som på utseendemässig grund liknats vid en smörklimp.

Vårfruberget – en kvinnokropp

Man har inte bara använt öar och skär när man navigerat. Även namn på berg och uddar vittnar om att de använts i fiskemed. I Tanum i norra Bohuslän ligger Vårfruberget. När solen står i ett visst läge framträder, på grund av skiftningar i bergarten, den ljusa konturen av en kvinnokropp på bergudden. Namnet innehåller Vår fru, en i äldre tid vanlig benämning på jungfru Maria. Udden ligger väl synlig från sjösidan och används fortfarande som navigationsmärke.

/Maria Löfdahl