Namnbloggen

Otaheiti – så nära men ändå så långt borta

Visste du att Otaheiti ligger norr om Arlanda? I dag berättar vi om ett ortnamn med kopplingar till både Tahiti och till alla platser som ligger riktigt långt borta.

Namnet Otaheiti är en äldre variant av Tahiti, som använts åtminstone i europeiska kretsar. Beteckningen otaheitare ’invånare på ön Tahiti’ förekommer i svenskan redan 1795. I dag kan man även råka på stavningsvarianter som Hotaheiti eller Tjotahejti och liknande – däremot är det inte längre Tahiti vi syftar på när vi använder dem. Istället får dessa beteckna något vi tycker ligger riktigt långt borta! (Betydelsen ’dass, toalett’ som även förknippas med tjotaheiti har utvecklats senare).

bild av handskriven sida

Ett Otaheiti ligger i Skepptuna socken i Stockholms län, strax nordost om Arlanda flygplats. Det har tidigare fungerat som soldattorp på utmarken till Vasa ägor och bebotts av knekt nummer 83 i Upplands regemente och Hundra härads kompani. Bilden ovan visar ett utdrag från en husförhörslängd från 1880-talet där invånarna i Otaheiti soldattorp räknas upp; soldaten Carl Wass med hustru och fem barn. Sverige är fullt av liknande små metaforiska ortnamn som Havaji, Sibirien och Afrika, ofta betecknande platser som även de – ur någons perspektiv, någon gång – framstått som avlägsna.

/Josefin Devine