Namnbloggen

Selma – från ortnamn till populärt förnamn

Namnet Selma dök upp i Sverige på 1700-talet och med den kända författaren Selma Lagerlöf slog namnet igenom ordentligt mot slutet av 1800-talet. Under 2000-talet har namnet fått ett uppsving och klättrar nu stadigt uppåt i namntoppen.

Porträtt.

Selma Lagerlöf fotograferad någon gång mellan år 1895–1900. Foto: James Bourn.

Selma – ständigt aktuell

Den mest kända bäraren av namnet Selma är författaren Selma Lagerlöf (1858–1940). Hon är ständigt aktuell genom sin diktning. Det visas inte minst av att det kommit två stora biografier de senaste åren. I år är det 110 år sedan hon blev den första kvinnan att tilldelas Nobelpriset i litteratur. Det är också 100 år sedan som riksdagen fattade beslut om allmän rösträtt för kvinnor. Selma Lagerlöf deltog mycket aktivt i den kampen.

Förra året låg namnet Selma på 16:e plats bland namngivna småflickor. Kanske var några av de namngivande föräldrarna inspirerade av Selma Lagerlöf, men troligare är att namnet valdes för att det redan fanns i föräldrarnas mentala namnförråd och för att det passar in i dagens mönster av populära flicknamn med tvåstaviga namn som slutar på -a . Ljudföljden -lma finns också i flera andra namn på topp-listan: Alma, Hilma och Wilma.

Fiktivt ortnamn blev förnamn

Namnet Selma är från början ett fiktivt ortnamn i den skotske diktaren James MacPhersons Ossians sånger (Songs of Ossian 1760–63). Det har keltiskt ursprung och betyder ’vacker utsikt’. Flera av de suggestiva namnen i diktverket började tidigt tas i bruk som personnamn i Europa. Några andra exempel är Oscar, Malvina och Fingal. Dikterna översattes också till svenska och lästes flitigt under den romantiska eran. Till Sverige kom namnet Selma främst via Tyskland, men det blev också populärt genom att skalden Frans Michael Franzén från 1793 använde det som namn på en av sina sångmör. När Selma Lagerlöf föddes på Mårbacka i november 1858 var namnet redan etablerat i åtminstone läsande grupper. Också en något äldre släkting till henne bar namnet. Riktigt populärt blev Selma dock först mot slutet av 1800-talet, och då var sannolikt författaren en god inspirationskälla. Sekelskiftets namn var dessutom ofta korta och tvåstaviga precis som många av dagens populära namn.

Uppsving under 2000-talet

Som för de flesta namn följdes populariteten av en nedgång, och från 1920-talet var namnet tämligen obrukat som tilltalsnamn vid namngivning. Att den dominanta hustrun i radiopjäserna och serietidningarna om toffelhjälten Lilla Fridolf hette Selma bidrog nog också till att namnet sällan gavs. På 1990-talet kom så tregenerationsregeln för namngivning av småbarn in i spelet, dvs. att förnamn återfår sin popularitet efter tre generationer, och Selma började vandra uppåt. År 1999 kom det in på 100-i-topp-listan för småbarn, och där har det fortsatt att klättra. Om plats 16, där det funnits både 2017 och 2018, är toppnoteringen återstår att se.

/Katharina Leibring