Namnbloggen

Efternamnsbyten inget nytt

Efter den nya namnlagen var det många som ville ändra sina namn. Men det här är inget nytt i Sverige – för 100 år sedan var det också populärt med efternamnsbyten.

När den nya namnlagen trädde i kraft för två år sedan var det många som ville ändra sina namn. Handläggningstiderna blev långa, särskilt för personer som ville byta till ett nybildat efternamn.

Gulnad dagstidningsannons.

Namnannons från 1940-talet.

Men detta är inte första gången i Sveriges historia som många ville byta efternamn. Under 1900-talets första hälft var det också populärt att byta efternamn, och om namnbytaren själv inte kom på ett lämpligt efternamn fanns det hjälp att få.

När son-namnen byttes bort

Mellan åren 1920–1952 nybildades 64 000 efternamn och aktiviteten var särskilt hög under åren 1941–1946 (30/6) då 21 500 nya efternamn bildades. Det var oftast son-namnen som byttes bort och ville man inte ta något namn som redan fanns eller funnits i släkten var namnbytarna tvungna att uppfinna ett nytt namn eftersom redan existerande släktnamn var skyddade. Om namnbytaren hade svårt att själv uppfinna ett efternamn fanns hjälp att få, både från svenska staten och privata initiativtagare.

Böcker med efternamnsförslag

Svenska staten gav åren 1921–1954 ut fyra böcker med sammanlagt cirka 79 000 efternamnsförslag där namnen bland annat bestod i element från svenska ortnamn. I böckerna finns förutom namnförslagen även råd och instruktioner för hur namnbytaren skulle ansöka om efternamnsbyte. Många av namnförslagen i dessa böcker föll namnbytarna i smaken och är således nu existerande efternamn. De flesta av namnförslagsböckerna finns numera digitaliserade och länkar till dessa finns nedan.

Hittades inget lämpligt namn bland de statliga namnförslagen kunde namnbytaren söka i namnförslagsböcker som utgavs i privat regi. Även dessa namnförslag bestod av element från ortnamn, men inspiration hämtades även från annat håll, exempelvis i boken Svenska släktnamn – 15 500 förslag byggda på växtnamn från år 1939. I den boken kan man bland annat hitta namnförslagen Apelram, Lönnerstolpe och Videträ. Fler privata namnförslagsböcker finns listade nedan.

Namnbyråer hjälpte till

Det fanns även privata företag som mot en avgift både kom med namnförslag och agerade ombud i namnändringsansökningen.

Dessa så kallade namnbyråer annonserade i dagspressen, särskilt under 1940-talet, och lockade bland annat med egna förslag på lämpliga efternamn. De flesta namnbyråer fanns i storstäderna, men anlitades av personer från hela Sverige. En lista på några namnbyråer från 1940-talet finns nedan.

Efternamn som är tagna under 1900-talets första hälft kan alltså vara hämtade från statliga eller privata namnförslagsböcker, från namnbyråer, eller vara uppfunna av namnbytaren själv.

/Johan Hedberg, doktorand i nordiska språk, Uppsala universitet

Namnförslagsböcker

Statliga namnförslagsböcker åren 1921–1954

SOU 1939:4. Svensk namnbok till vägledning vid val av nya släktnamn Länk till annan webbplats.. Utarbetad av inom Justitiedepartementet tillkallad sakkunnig. Stockholm.

SOU 1940:10. Svensk namnbok 1940 Länk till annan webbplats.. På offentligt uppdrag utarbetad till vägledning vid val av nya släktnamn. Av Jöran Sahlgren. Stockholm.

SOU 1954:1. Svensk namnbok 1954 Länk till annan webbplats.. Utarbetad av 1952 års släktnamnkommitté. Stockholm.

Svensk namnbok. Till vägledning vid val av nya släktnamn. Uppsala. (1921)

Privat utgivna namnförslagsböcker (i urval)

Almqvist, E. J. R. (1936). 1000 nya svenska släktnamn. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Ollén, N. P. (1916). Tretusen nya släktnamn: en namnlista till tjänst vid namnbyte Länk till annan webbplats.. Stockholm: Åhlén & Åkerlund

Danielsson, Hilding (1939). Svenska släktnamn: 15 500 förslag byggda på växtnamn jämte råd och anvisningar vid namnbyte. Stockholm: Seelig

Namnbyråer och verksamhetsort (år 1945)

 • Allmänna namnbyrån (Stockholm)
 • Namnbyrån (Göteborg)
 • Namntjänst (Stockholm)
 • Namnändringsbyrån (Göteborg)
 • Nordiska släktinstitutet avd. Namncentralen (Stockholm)
 • Nya släktnamn (Stockholm)
 • Svenska familjenamnsbyrån (Stockholm)
 • Svenska släktinstitutet (Stockholm)
 • Släktnamnsbyrån (Stockholm)
 • Släktnamnsförmedlingen (Stockholm)
 • Svea-Byrån (Borås)