Namnbloggen

Västerås, Westeros och Östra Aros

Nu när sista säsongen av Game of Thrones är över är det många som kommer att sakna Westeros. Men misströsta inte alltför mycket, inom Sveriges gränser finns ju vårt alldeles egna Västerås.

Stadsvy.

Utsikt över Västerås centrum från Mälaren.

Västerås på engelska

Kan man se någon koppling mellan namnen Västerås och Westeros? Ja, ljudmässigt finns det stora likheter, om vi skulle vilja uttala Västerås på engelska skulle det antagligen bli samma uttal som Westeros. Även innehållsmässigt finns det vissa likheter. Förleden i de båda namnen innehåller väderstrecket väster. Westeros är dock ett fiktivt namn skapat i slutet av förra århundradet.

Westraarus blev Västra Aros

Första skriftliga belägget för Västerås är Westraarus från 1200-talets mitt. Västerås kallas i de flesta äldre källor enbart för Aros (eller en böjd form därav) men fick det särskiljande tillägget Västra för att skilja det från ett annat Aros, nämligen Östra Aros som var det tidigare namnet på dagens Uppsala. Den gemensamma delen Aros betyder ’åmynning’ och än i dag ligger Västerås vid Svartåns mynning i Mälaren. Uppsala ligger inte längre vid en åmynning, men när namnet (Östra) Aros myntades låg bebyggelsen vid Fyrisåns mynning i Ekoln, en fjärd i Mälaren.

Huruvida det finns fler likheter mellan Västerås och Westeros låter vi tills vidare vara osagt.

/Elin Pihl

Läs mer om Game of thrones

I Folktrobloggens serie Game of thrones i arkiven har folkminnesverksamheten letat fram GoT-bitar i arkiven: