Namnbloggen

Tua

Med anledning av att poeten Tua Forsström valts in i Svenska Akademien, tittar vi närmare på förnamnet Tua.

Helgonbild.

Tua är eventuellt en kortform av namnet Perpetua. En känd namnbärare är helgonet Perpetua som firas på Perpetuadagen den 7 mars. Perpetua var en romersk adelsdam som tillsammans med sin slav Felicitas led martyrdöden i Karthago omkring år 200. På bilden (som här är något beskuren) syns Felicitas och Perpetua på varsin sida om jungfru Maria. Foto: National Museum of Warsaw.

Tua Forsström bland de aderton

För någon vecka sedan nåddes vi av nyheten om att Tua Forsström är nyinvald ledamot i Svenska Akademien, med såväl kung Carl XVI Gustavs som president Sauli Niinistös välsignelse.

Porträtt.

Tua Forsström. Foto: Johannes Jansson (CC BY).

Äntligen!, utbrister vi, och gläds över att en finlandssvensk författare nu kan ta plats bland de aderton (vilket är ett rätt vanligt finlandssvenskt uttal av räkneordet 18). Tua Forsström är alltså en finländsk poet, med svenska som modersmål och arbetsspråk. Hon är född i östnyländska Borgå, som för övrigt ska uttalas med betoning på förleden Borg- och med hårt g, /ˈbårgå/.

Vanligare i Finland

Som finlandssvensk bosatt i Sverige gratulerades också jag till landskvinnans bedrift, men jag fick även frågan om hennes namn. Vad är det för namn egentligen? Har det finsk bakgrund och ska det kanske uttalas /to:a/? Frågorna förbryllade mig – det är väl självklart att namnet är svenskt och att man säger /tu:a/ på svenska? Men osäkerheten fick sin förklaring: namnet är vanligare i Finland. Och, vilket förvånar mig, namnet är vanligare bland de som har finska som modersmål än bland de svenskspråkiga, i såväl stavningen Tuua som Tua. (Till skillnad från i Sverige registreras alltså vars och ens modersmål i Finland.) I Finland har namnet Tua drygt 600 namnbärare, medan det i Sverige är drygt 400 som heter så. Utslaget på befolkningen är det en rätt stor skillnad, eftersom Sverige har nästan dubbelt så många invånare som Finland.

Oklart ursprung

Namnet kommer likväl inte in på några topplistor. Under de senaste 20 åren har Tua getts som tilltalsnamn i Sverige till fler än 10 flickor endast år 2001 och 2004. Under samma 20 år har totalt 84 flickor som fått namnet Tua fötts i Finland. Den tillgängliga statistiken är svår att jämföra, men medan medelåldern för en Tua i Sverige är 36 år, torde de som bär namnet i Finland vara betydligt äldre. Mest populärt har namnet varit bland dem som i dag är mellan 60 och 80 år gamla.

Men varifrån kommer då namnet? I sin bok Förnamn i Sverige skriver Eva Brylla att det tidigaste belägget i Sverige är från 1835, och Marianne Blomqvist antar i sin bok Dagens namn att namnet kommit till Finland från Sverige. Ursprunget är oklart men två tolkningar har föreslagits: att det är en kortform av namnet Perpetua (som till exempel Tea av Dorotea) eller att det har sitt ursprung i det latinska pronominet tua i betydelsen ’din’.

Efternamnet Forsström

Också Tua Forsströms efternamn är vanligare i Finland. Skillnaden i antal bärare är knapp – vid årsskiftet 2018/2019 fanns det 1809 Forsström i Sverige och 1846 i Finland. Utslaget på befolkningen är alltså också det betydligt vanligare i Finland.

/Leila Mattfolk