Namnbloggen

Trollhättan och andra förtrollande namn

Nu när de ljusa sommarnätterna är på upphällningen och mörkret börjar återvända är det lätt att få för sig att man ser något mystiskt röra sig i skymningen. För inte allt för länge sedan var trollen en verklighet för många i vårt avlånga land och det har skapats många namn och historier kring platser tack vare trollen.

Stadsvy.

Trollhättan (ur Svenskt ortnamnslexikon 2:a uppl. 2016).

Det kanske mest kända ortnamnet som innehåller troll är Trollhättan. Enligt Svenskt ortnamnslexikon åsyftar namnet ursprungligen Gullöfallet, det största av Trollhättefallen. Fallet har troligen liknats vid ett vattentrolls huvudbonad, en hätta som i skepnad av ett väldigt vattenfall liksom faller ned efter trollets rygg. Kvarnverksamhet bedrevs tidigt vid fallen och det första belägget på namnet är Trollhetta quarn från 1413. I samband med kvarnverksamheten växte ett samhälle fram som tids nog övertog namnet Trollhättan. Efterleden hätta är inte ovanlig i namn på holmar, kobbar, triangelpunkter och liknande formationer som liksom höjer sig över omkringliggande terräng.

Trollberg vanligt

De allra flesta av ortnamnen som innehåller troll är dock inte namn på bebyggelser utan så kallade naturnamn. Det allra vanligaste namnet är Trollberg(et) och vi har belägg för över 250 sådana namn i våra samlingar. Enligt folktron bodde trollen i just berg och det är då inte förvånande att det har bildats många Trollberg. Kring dessa platser finns det ofta historier som ger en samtida förklaring till namnet, vilket inte är detsamma som en namntolkning. I en uppteckning från 1946 om Kumla Trollberget, i Balingsta socken, Uppland, kan man läsa:

Hela skogsbacken ett enda röse av upptornade flyttblock. Det skall finnas flera grottor där mellan blocken, särskilt en är beryktad. Den var så djup att knappast någon vågade sig in där. En hade sett ett par ståtliga kopparportar, men tordes inte längre. Där höll trollen till. Numera tror ingen på trollen längre ”Berg i var by, troll i vart berg”. Men det sägs ha hänt mycket egendomligt där uppe. Särskilt för många hundra år sen, då Västeråkers kyrka skulle byggas, gjorde trollen väsen av sig. Fru Ramborg till Vik försökte finansiera bygget med att stjäla trollskatten. Hon lät en dräng krypa in så långt han kunde, men hon höll kontakt med honom genom ett snöre. Han såg en trollgumma sitta och sova med foten på spinnrocken. Samtidigt pågick nämligen gudstjänsten och då var trollen maktlösa. Spinnrocken var av rent guld och drängen försökte få ut den men orkade inte. Prästen höll alltför kort predikan den där söndagen och när han plötsligt sade amen blev det liv i trollen. När fru Ramborg drog ut drängen var han utan huvud (var enligt andra bara skelettet kvar).

Uppteckning från 1946 om Kumla Trollberget, Balingsta socken, Uppland

Prinsessa och troll.

Illustration av John Bauer ur "Pojken och trollen eller äventyret", saga av Walter Stenström.

Förtrollade platser?

Alla våra uppteckningar av namn på Troll- innehåller inte fullt lika hemska berättelser. Om Trollbottnen i Västmanland kan man till exempel läsa att små vittror var med när man kolade där. Minst lika många namnförklaringar menar att platsen som bär namn på Troll- är förtrollad. I Uppland finns till exempel Trollkällan som aldrig sinar och förvänder synen på folk så att de går vilse, och Trollsjön där man täppte till inflödet när braxen lekte men trots detta aldrig fick någon fisk. Bakgrunden till namnet Trollberget i Dalarna finner vi inte i våra samlingar, däremot får vi veta att berget även kallades Kuttingberget eftersom gubbarna brukade ta med sina brännvinskaggar (kuttingar) upp till toppen, dricka ur dem och sedan låta dem rulla nerför berget. Kanske var det inte så konstigt om man började se troll efter en sådan händelse?

/Elin Pihl