Namnbloggen

Smögen

Det lilla kustsamhället Smögen i Bohuslän är ett populärt semestermål. Men vad betyder ortnamnet egentligen?

Samhälle vid hav.

Smögen sett från Smögenbron.

Namnet Smögen innehåller det numera försvunna ordet *smög som betyder ’trång passage, trång gång’. I bohuslänska dialekter finns ordet smuga med samma betydelse och i fornvästnordiskan finns ordet smuga som betyder ’litet, smalt hål’. Orden hänger samman med verbet smyga. Från början användes namnet om den trånga infart som leder in i tätorten Smögens hamn. Sedan kom namnet att användas om samhället istället.

/Maria Löfdahl