Namnbloggen

Juni

I dessa fagra försommartider ägnar vi litet uppmärksamhet år förnamnet Juni.

Blomsteräng.

Juni är ett flicknamn som har klättrat på topplistorna över namn givna till nyfödda under de senaste åren. 2017 låg det på plats 40 då 247 flickor fick tilltalsnamnet Juni (eller Junie). Som vanligt tilltalsnamn i Sverige är Juni nytt för 2000-talet. Det var först år 2003 som över tio flickor erhöll namnet som tilltalsnamn. Sedan dess har namnet vuxit i popularitet och nådde sin topp hittills 2016 då över 300 flickor fick Juni (eller Junie) som tilltalsnamn.

Att medelåldern på namnbärarna är sex år förvånar sålunda föga. Sammanlagt har 1924 kvinnor och flickor Juni som tilltalsnamn och 517 Junie.

Namnet Juni kommer från månadsnamnet juni. Samma mönster finns i andra språk, som till exempel June i engelskan. Men hur har månaden då fått sitt namn?

Den romerska gudinnan Juno

Månaden juni har fått sitt namn efter den romerska gudinnan Juno. Hon var den högsta gudinnan i den romerska mytologin och gift med Jupiter. Juno var kvinnornas beskyddare och ordet juno betecknade hos romarna den livgivande och fortplantande kraften hos kvinnan. Därmed ett passande namn på den månad då naturen på allvar väcks till liv igen efter en lång vinter.

Även Juno har ökat i popularitet som tilltalsnamn på nyfödda flickor i Sverige. Från 2012 och framåt har i grova drag mellan 40 och 60 flickebarn årligen fått det namnet.

/Daniel Solling