Namnbloggen

Saga

Den 8 mars i år kan Saga fira namnsdag för första gången under 2000-talet. Men varifrån kommer namnet?

Teckning föreställande gudomligheterna som sitter och pratar.

Den poetiska (äldre) Eddan berättar hur Oden gärna kommer och besöker Saga i hennes boning där de tillsammans ”dricka glada ur kärl av guld”. Bilden av Lorenz Frølich är från boken Den Ældre Eddas Gudesange, utgiven år 1895.

Gudomligt namn

Saga delar dag med Siv. Båda namnen är kända från den fornnordiska mytologin där de bärs av två asynjor (gudinnor). Namnet Saga har förklarats på två sätt: antingen betyder det ’den som ser, sanningssägaren” eller också är det samma ord som i substantivet saga ’berättelse’.

Modenamn efter Frithiofs saga

Namnet tycks inte ha använts som förnamn i Sverige före 1800-talet. I Esaias Tegnérs diktverk Frithiofs saga från 1820–25 nämns gudinnan Saga vid flera tillfällen, bland annat då hon bjuder Oden på mjöd. Precis som många andra fornnordiska namn ur Tegnérs verk blev Saga snabbt ett modenamn. Intressant nog finns det också några belägg för att namnet givits till barn även före Frithiofs saga. En Saga var född redan 1803.

Populärt babynamn

Namnet Saga förblev ganska populärt i över hundra år, men uppfattades från 1930-talet som omodernt. Det började ges till småflickor igen vid 1980-talets mitt, och kom snart in på topplistan. Under hela 2000-talet har det tillhört de 40 mest populära babynamnen och 2015 nådde det ända upp till plats 4. En känd fiktiv gestalt som de senaste åren kan ha bidragit till att göra namnet ännu mer känt är Saga Norén i tv-serien Bron.

/Katharina Leibring