Namnbloggen

Drakalyckan, Drakamåla och Draknäs – spår efter drakar i Sverige?

Nyligen har sjunde säsongen av den populära serien Game of Thrones visats i Sverige. Denna säsong har drakarna haft en mer framträdande roll än tidigare. De har i serien lämnat spår i namn såsom Dragonstone och Bay of Dragons. Hur är det då i Sverige? Kan vi se några spår av drakar här?

Reptilöga.

Drakar i Sverige

I Ortnamnsarkivet i Uppsala har vi belägg för nästan 500 platser i Sverige som bär namn som tycks innehålla ordet drake, och nästan hundra av dem bärs eller har burits av bebyggelser. Namnen är vanligast i södra Sverige men förekommer också uppe i Norrland. Är detta då bevis för att det har funnits drakar i Sverige?

Svaret beror på vad man menar med drake, det är inte alla namn som direkt innehåller ordet drake i betydelsen ’eldsprutande (flygande) odjur’. Det har funnits adliga ätter som har burit tillnamnet Drake, ett namn som bör ha skapats efter hur deras vapen såg ut. I Småland finns till exempel bebyggelsen Drakamåla som troligen innehåller det gamla släktnamnet. Drakudden i Mälaren har fått namn efter gården Lindormsnäs, där Lindorm Posse var en tidigare ägare. Lindorm och drake kan sägas vara synonymer och någon har då lite skämtsamt skapat namnet Drakudden till ett sommarställe vid Lindormsnäs.

Vanligt bland naturnamn

Det är dock vanligast att namnen som innehåller ordet drake är naturnamn, det vill säga att namnen bärs av platser som ej är bebyggelser. Till exempel finns Drakalyckan i Blekinge där namnet enligt upptecknaren troligen åsyftar åkerns form ”då den lik en drake slingrar sig upp i marken”. Han skriver också att möjligheten finns att det inte är likheten med en drake som givit upphov till namnet, utan ett ljusfenomen som ”antas härröra från uppstigande gaser av förruttnade djur- och växtdelar”. Det är även vanligt med namn såsom Drakarör eller Drakaboningen på gamla gravrösen. Dessa namn har snarare koppling till gammal folktro om drakar som vaktade skatter och namnen gavs möjligen i avskräckande syfte.

Drakskepp som lämnat spår

Det finns även en möjlighet att namn som börjar på drak- faktiskt åsyftar vikingarnas båtar. Vi har till exempel Draknäs vid en lagunliknande vik på Munsön i Mälaren som skulle kunna betyda ’näset där drakskepp ligger’. De grundgående skeppen var inte sällan prydda med ett drakhuvud i fören och det är tänkbart att man använde ordet drake just om dessa skepp och att det är skeppen som har kommit att ge namn till platser som Dragsta i Sörmland och möjligen Drakön utanför Hudiksvall.

/Elin Pihl

Läs mer om Game of thrones

Namnbloggen: Västerås, Westeros och Östra Aros (1 juni 2019)

I Folktrobloggens serie Game of thrones i arkiven har folkminnesverksamheten letat fram GoT-bitar i arkiven: