Namnbloggen

Fyrisfjädern – från tungviktare till lättviktare

Långt innan den första dubbelserven blivit bortdömd i Tuna backar i norra Uppsala låg här länge ett tegelbruk, och fältet intill benämndes på kartor som Tegelhagen. Numera ligger Fyrisfjädern i området – en badmintonanläggning tillhörande idrottsklubben med samma namn.

Karta.

Tuna backar, Uppsala - Karta 1699.

Namngiven i tävling

Namnet myntades i samband med byggandet på 70-talet efter en öppen tävling, där man lovat att namnge hallen efter det bästa förslaget. Det vinnande bidraget innehöll uppenbarligen förledet Fyris som är vanligt i namn intill Fyrisån, och efterledet fjäder med syftning på den fjäderboll som används i badminton. Att det namnet nu också syftar på de intilliggande gräsplanerna, där både Uppsala rugby och Uppsala 86:ers spelar, är inte så konstigt. Att ortnamn utökar eller byter syftning är ett vanligt förekommande fenomen.

Fyrisfjärden – en metates

Men – det händer ganska ofta att folk kallar gräsområdet för Fyrisfjärden. Hur kan det vara så vanligt? Det är snarast en metates, alltså en omkastning av ljuden, som i det här fallet möjliggör ett par folketymologiska tolkningar. Det kan enkelt ansluta till ordet fjärd, som också ingår i en del namn kring Uppsala, till exempel Lövstafjärden eller Björkfjärden. Platsen ligger ju vid vatten även om det är en å och ingen fjärd direkt. Det kan också associeras till ordet fjärding som har en logisk koppling till stadens historia; Uppsala var en gång, liksom andra städer på medeltiden, indelad i fyra fjärdingar. Något Fyrisfjärdingen finns dock inte belagt i historiska källor, däremot Svartbäcksfjärdingen och Skitnafjärdingen (med mer officiella eufemismer som Fagrafjärdingen eller bara Fjärdingen). Man kan alltså uppfatta en betydelse även i förväxlingen, och det är kanske därför den får frodas.

/Josefin Devine