Namnbloggen

Slutet (och Början)

Så här när året går mot sitt slut är det intressant att notera att det finns flera bebyggelser runt om i landet med namnet Slutet.

Vanligen rör det sig om små, rätt så avsides belägna torp eller gårdar. Den vanligaste betydelsen av namnet är nämligen att bebyggelsen är belägen vid slutet av en väg, eller i utkanten av en by.

Ett ännu vanligare namn är det betydelsemässigt närliggande Änden. Detta förekommer dels som namn på bebyggelser, dels som namn på olika naturlokaliteter, som till exempel skogsmarker, vikar och uddar. Även för detta namn är är den vanligaste bakgrunden att platserna är avsides belägna, ofta i utkanten av bymarken eller av en socken.

Arkivkort.

Arkivkort med uppteckning av ortnamnet Änden.

Början på något nytt

Avslutningsvis konstaterar vi att slutet ibland också kan vara början på något nytt. Ett sådant exempel hittar vi i Frykeruds socken i Värmland, där bebyggelsen Början byggdes av en som tidigare bott på Slutet i samma socken.

Arkivkort (Början).

Arkivkort med uppteckning av ortnamnet Början.