Namnbloggen

Ny personnamnslag

Den 9 november antar riksdagen regeringens förslag till en ny personnamnslag.

Några av de bärande tankarna i den nya lagen är individens frihet och goda tillgång till nya namn, sett i relation till samhällets behov av namnstabilitet och den enskildes skydd för redan befintliga namn.

Förslaget bygger på en utredning där alla riksdagspartier var representerade. Några viktiga nyheter är att efternamn som i Sverige har fler än 2 000 bärare ska bli fria att ta för alla, att dubbla efternamn åter blir tillåtna och att det blir lättare att byta namn flera gånger. Det blir också ett starkare skydd för övriga befintliga efternamn.

Skatteverket blir ensam beslutande myndighet men kan begära in yttranden om nya efternamns lämplighet, bland annat från oss på Institutet för språk och folkminnen.

Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017.

/Katharina Leibring